S:1

- - - - names are Jack and Jill.

- - - - names are Jack and Jill. sorunun cevabı "Their" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu (kalınlık - incelik uyumu) kuralına uymayan bir kelime vardır? HACİVAT: Aman, Karagöz, niçin bu kadar hiddet ediyorsun? Bendeniz mahzâ konuşmaya geldim. KARAGÖZ: Masa tokuşmaya mı geldin?HACİVAT: Canım öyle değil. Efendimizle biraz hasbihâl etmeye geldim.KARAGÖZ: Behey külhani, nasıl bakkal diye kim anlattı?HACİVAT: Ne bileyim ben, Eski bal yemeye geldim. diyorsun.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almakta- dır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5,07 lira olan benzinden 278,85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur.Buna göre başlangıçta otomobilin depo- sunda kaç litre benzin vardı? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? Meleklere iman konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? 15 cevizin 7 fazlası kaç cevizdir? Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır:Millî sınırlarımız içinde kalmakGerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamakUluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmakDış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmakVerilen ilkelere göre, Atatürkün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ilk adımıdır? Herkesin bildiği çok ünlü biri olmak anlamına gelen deyim hangisidir? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? Bilgisayarın sesi işlemesini ve daha sonra bu sesi kullanıcıya aktarmayı sağlayan donanım parçası hangisidir? Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? I. Masada bırakılan bir bardak çayın zamanla soğumasıII. Soğuk suya bırakılan sodyum metalinin patlamasıIII. Isınan bir balonun genleşmesiYukarıdaki olaylardan hangileri termodinamiğin sıfırıncı yasası ile açıklanabilir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eş sesli sözcük yoktur? I. Recep ayının 27. gecesinde kutlanır.II. Peygamberimiz bu gecede Mekkeden alınarak gece yürüyüşüyle Kudüsteki Mescidi Aksaya getirilmiştir.III. Müslümanlara beş vakit namaz bu gece de emredilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen kandilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşının sonuçlarından değildir? You wouldnt suffer so much........... Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? I-İğne yaptırmakII-Banyo yapmakIII-Kan vermekIV-İlaç içmekYukarıdaki maddelerden hangileri orucu bozmaz? I. Hümanizm düşüncesiII. Doğal haklar anlayışıIII. Kuvvetler ayrılığı prensibiYukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteş) yoktur? Meridyenler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I.Kalitesiz yakıt kullanımıII.Çevreye atılan çöpler, plastik, pil, cam vb. atıklarIII.Egsoz dumanı, fabrika, işyeri ya da evlerin bacalarından çıkan dumanlarIV.Hızlı nüfus artışı ve sonuçlarıYukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerindendir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bütçe türlerinden birisi değildir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amacı değildir? '' Livingroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? 2 yüzlük 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi hayvanın yuvası kümes değildir? Peygamberimizin doğduğu çevrede müşrikler nelere tapıyorlardı ? Denizde yüz sonra havuzda yüz.Cümlesinde kullanılan yüz kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül kavramıyla ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir