S:1

Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının
en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Eski Türk dini Eski Türk dini D) Türk veraset sistemi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
If I lived in Italy, I - - - - pizza every day. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir? Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı denir.Buna göre Türk kültürünün kültür ocağı aşağıdaki yerlerden hangisidir? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a- Pizza ç- kola b- Kuru fasulye d- Cipsc- Hamburger e- Pırasa yemeğiSağlıklı beslenmek isteyen Ezgi yukardaki besinlerden hangisini tüketmelidir? Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir ? Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Çantam olduğu halde mağazada gördüğüm yeni çantayı almak .................... dir.Boş bırakılan yer hangisiyle tamamlanmalıdır? Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Dört rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde, birinci oturuşta Salli ve Barik duaları okunur? 55 sayısının 14 katının 805 fazlası kaçtır? Vakıf yapan kimseye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan değildir? Bir ülkenin ekonomisi üzerinde turizm gelirlerinin önemli etkisi vardır.Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde turizm gelirlerinin payı diğerlerine göre daha azdır? 25 metre kumaşın 9 metre 30 santimetresi satıldı. Geriye kaç santimetre kumaş kaldı? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür( ) Maddelerin şekil almış haline saf madde denir.( ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.( ) Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur( ) Mum, kandil ve gaz lambası güçlü ışık yayan aydınlatma araçlarıdır İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği hangisidir? (-10) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? 1 Ocak 1935te yürürlüğe giren Soyadı Kanununa göre;• Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlarda olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır.• Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir.Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunuyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? "quarter past nine" Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah kimdir? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İcat ettiğimiz veya ürettiğimiz bir ürünün satışından pay alabilmek için almamız gereken hak hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biridir? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim değildir? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Aşağıda verilen peygamber sıfatlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? "Kitap" sözcüğüne hangi ek getirilirse kitap satan kişi anlamına gelir? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? I. Yer altı suları II.göller III.okyanuslar Verilenlerden hangileri su küre içerisinde yer alır? 47' den başlayıp 3'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? 654 - 239 işlemin tahmini sonucu kaçtır ? Çiftçiye yapılan destek faaliyetlerin yapılmasının temel amacı nedir? Bakanlık birimleri,ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak,bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerde işbirliği içinde veri tabanı oluşturmak görevi MEBnda hangi birime/müdürlüğe verilmiştir? Dünyamızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir