S:1

Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirinci
en çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.
Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacı
vardır?

Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirincien çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacıvardır? sorunun cevabı "70" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Duyu organlarımızla bilgi sahibi olamadığımız melek, cin, şeytan gibi varlıklar hakkında bilgimizin kaynağı nedir? Araba kullanmak isteyen Cemil aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre içerisinde yer almaz?  Lake Van is - - - - lake in Turkey. Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir? I. Ermeni DevletiII. Dış borçlarIII. KapitülasyonlarMustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir? 60 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım litrelik 108 şişe kullanıldığına göre kaç tane bir litrelik şişe kullanılmıştır? Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlarındandır? Hangisi kişisel bakımda kullanılır? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?   Deniz, buradan kocaman mavi bir halıyı andırıyordu. Deniz kuşlarının çığlıkları, öğle sıcağının yakıcılığı ve önümüzde uzanan çam ağaçları keskin kayalarlakaplı vadiyi dolduruyordu. Dağdan koşarak inen dere, vadiye hayat veriyordu. Alnıma biriken terleri mendilimle silip işime döndüm. Manzarayla bağımı kesip arılarımla ilgilenmem gerektiğini hatırladım.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ulama yoktur? En değerli kazanç kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır (Hz. Muhammed) Verilen hadisi şerifte aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisine karşı çıkılmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisinin bir hacmi vardır? Annem 3 kutu bardak aldı. Her kutuda 8 bardak vardı. Eve gelirken 6 bardak kırıldı.Geriye kaç tane bardak kaldı? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi mâni için söylenemez? Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? “De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” (İhlas suresi)Anlamı verilen ihlas suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Tüm toplulukları etkileyen siyasi, askeri ve kültürel sonuçları doğuran olaylara evrensel olay denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha sınırlı kalmıştır? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz ya da sözcükler cümleden çıkarılırsa anlatım nesnel olur? Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çıkmasıdır. Güdülenme sürecinin yukarıda ifade edilen ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?  4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşları bir önceki yıla ait olmak üzere kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir rapor her yıl hangi ayın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderilir ?  Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazları yöneten en temel yazılıma ne denir? İnsanlar hangi devirde yerleşik hayata geçip, tarımla uğraşmaya, hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır? Resmi kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Batuhan bebek  doğumundan bugüne 26 ay geçmiştir. Batuhan doğalı ne kadar olmuştur? Süleyman’ın aracı  1 litre yakıt ile 13 km yol alabiliyor.Aracın deposu 52 litre yakıt alıyorsa, Süleyman bir depo yakıtla kaç km yol alabilir?  • MÖ 209 yılında Hun tahtına çıktı.• Dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu.• İlk askerî seferini Moğol kökenli Tung-hular üzerine yaptı.Hakkında kısa bilgi verilen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir elektrik devresi kurabilmek için hangisinin kullanılması şart değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir