S:1

Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.
2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı
3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.
4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.
Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur?

Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? sorunun cevabı "3-4-2-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"selin aysuna hediye aldı."Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tufan sırasında Hz. Nuhun oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır? Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 7 x 7 x 7 = 7a a2 = b Yukarıda verilenlere göre ( A + B ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A: How about going to the cinema?B: I cant. - - - - Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Ali nin yaşı 18, babasının yaşı 42 ve annesinin yaşı 36dır.Buna göre Ali, babası ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şahidim ki ..............tan başka ilah yoktur.Ve yine şahidim ki.................onun kulu elçisidir.Kelime-i şehadette boş bırakılan yerlere hangi iki kelime sırasıyla gelmelidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Protokol esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. AdrenalinII. Çevre sıcaklığıIII. Kan basıncıVerilen faktörlerinden hangilerinin artması nefronlarda süzülme hızını artırır? Milli Eğitim Bakanlığının yeni okullar açması hangi hakkın kullanılmasına yönelik birçalışmadır? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir? Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyatımızda fabl türünün ilk örneklerindendir? Aile tarihimizi araştırmada hangisi bizim için bir kaynak olamaz? Kitaplıktan 96 sayfalık bir hikâye aldım. Dün 24 sayfa, bugün de 18 sayfa okudum. Okunacak kaç sayfam kaldı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Demir tozu ve talaşı .............................................ile ayırırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? İmtihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın. cümlesinde başarılı olan kimdir? Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu. Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir? *Tepegöz, * Fotokopi Makinesi, *Steteskop, *ProjeksiyonVerilen teknolojik aletlerden hangisi eğitim alanında kullanılmak için değildir? Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir? Microsoft Word programında bir belgeyi yazdırmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin aile bireylerine karşı davranışı hakkında doğru bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? MEB Personelinin İzin Yönergesine göre ilçe millî eğitim müdürlerine aylıksız izin vermekle yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? O, 29 Ekimde cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanı olarak kimi seçmiştir? I. taş küreII. Su küreIII. Hava küreYukarıda verilenlerin hangileri dünyanın gözlemlenebilen katmanlarındandır? 5x – 9 = 2x + 6Yukarıda verilen denklemde x değeri kaçtır? 1 cm uzunluk kaç mmye eşittir? Guru Nanakın İslamın bazı prensipleri ve Hindu inançlarını karıştırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir? "Kapıyı kapat !" ingilizcesi hangisidir? - - - - does Travis live? - - - - , you should call the police immediately. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir