Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? sorunun cevabı "Çarpım tablosunu sonunda kavradık." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Harzemşah hükümdarı Alâeddin Tekiş, aşağıdaki yerlerden hangisine hâkim olmak için Irak Selçuklu Sultanı III. Tuğrul ile mücadeleye girmiştir?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Orucu bozan durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi adın durum hallerinden birini almıştır? Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı şiirlere tek kitap üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kâfidir.”Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez? Osmanlı Döneminde ; Can güvenliği, namus güvenliği, kişi güvenliği gibi haklar ilk defa yazılı olarak hangi anayasal belgede güvence altına alınmıştır?  • Omurgaya sahiptir.• Yumurta ile ürer.• Vücudu tüylerle kaplıdır.Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(…...)  Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.(…...)  Ailede herkes beceri ve gücüne göre bir sorumluluk almalıdır.(…...)  Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır(…...)  Zengin insanların hakları daha fazladır.(…...) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış eş anlamlısı yanlış verilmiştir?