S:1

Böyle bir numarayı dünyadaki hiçbir sihirbaz ger- çekleştiremez - - - - ben kolaylıkla yapabiliyorum.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir?

Böyle bir numarayı dünyadaki hiçbir sihirbaz ger- çekleştiremez - - - - ben kolaylıkla yapabiliyorum.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı " ama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler.Bu dizede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? I. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmaz.II. Saf maddedir.III. Erime kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır.yukarıdaki özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi ailece ortak kullandığımız eşyalardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uymak” sözcüğü, “renk, biçim vb. yönünden uygun düşmek” anlamında kullanılmıştır? “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir.” sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Bazı bitkilerin yan dallarının uçları toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Toprak altında kalan dallardan yeni kökler meydana gelir ve gelişir. Yan dalların gelişimleri yeterli düzeye geldiğinde ana bitkiden kesilerek  ayrılır.Yukarıda anlatıldığı şekilde bir bitkinin vejetatif üremesi hangi yöntemle olur? Kur’an’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bor madeni bakımından zengin olduğunun gös- tergesidir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Bismillahirrahmanirrahim  anlamı nedir? Mimar Sinan 29 Mayıs 1489’da Kayseri’de doğmuştur. Yavuz Sultan Selim Han zamanında İstanbul’a gelmiştir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük mimarlardan olan Mimar Sinan toplamda 49 yıl süre ile baş mimarlık görevinde bulunmuş ve baş mimar olmasından 37 yıl sonra ustalık eserim diye adlandırdığı Edirne’deki Selimiye camini yapmıştır. Bunun dışında Sinan Paşa Cami, Kılıç Ali Paşa Cami, Sultan Süleyman Medresesi, Haseki Külliyesi gibi birçok farklı alanda eserler vermiştir.  Mimar Sinan nerede doğmuştur?  x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72’dir.Buna göre x kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir? Saltanatın kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? İslam dininin temizlik anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,I.  ATP’ nin harcanmasıII. Fruktoz difosfatın oluşmasıIII. NADH+ H+ molekülünün oluşmasıverilenlerden hangisi gözlenmez? 3x + 13 = 7 olduğuna göre x kaçtır? Mutfak sıfır noktası ile ilgili,I. –273,15 °C’dir.II. 0 K’dir.III. Bu sıcaklıkta taneciklerin hareketi durur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Cumhuriyet Dönemi’nde ilk meal çalışması yapan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır? “2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Doğal çevre ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken; termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz(…..) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.                (…..)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(…..)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(…..) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. (…..) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. 4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır? You  :I would like to - - - - a table for tomorrow.Waiter :What is your name?You  :Ömer Faruk Polat.Waiter :I reserved your table for tomorrow. Istanbul is the - - - - city in Turkey. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-dan, -den” yerine tamlama eki getirilemez?  Aşağıdakilerden hangisi dünya miraslarının zarar görme nedenlerinden biri değildir? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.What is the best title of this text?  Mary: Let’sgotothecinema?John: OK………………… Sözcüklerin, söz öbeklerinin anlamı bağlam içinde belirir. Bağlam içinde yan anlam kazanmış sözcük ya da söz öbekleri eş anlamlılık bağıntısı gösterebilir.Buna göre ‘‘Asker ocağında piştiğini söylüyor.’’cümlesindeki ‘‘pişmek’’sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir