S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? sorunun cevabı "Annem çağırdığında oyunun can alacak noktasına gelmiştik." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Binler bölüğünde 60, yüzler basamağında 6 olan sayı hangisidir? • Recep ayının ilk Cuma gecesidir.• Rağbet edilen çok istenen şey anlamına gelir.• Müslümanlar manevi yönden üç aylara hazırlanırlar.Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilirler? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?   Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede “Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir.” açıklamalarını yazmıştır.Eren Öğretmen’in testin ilk sayfasında yapmış olduğu açıklamaların ölçme sonuçlarının öncelikle hangi özelliğini etkilemesi beklenir?  Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler.Bu dizede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisinin 4.sınıfa giden Nihal’ ın evdeki sorumluluklarından biri olması beklenemez? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliği üzerinde daha belirleyici olmaktadır? Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara Medine’de yardım eden onları misafir edip koruyan Müslümanlara ne denir ? Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dandanakan savaşı hangi tarihde olmuştur? 9 litre kaç yarım litre eder? “Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “kulak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Kelime-i tevhitte aşağıdaki hususlardan hangisi vurgulanır? ( ) Çocuklar neden bu kadar keyifli ( ) ( ) Babaları onlara yeni oyuncak almış ( )Yukarıdaki konuşmada parantez içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?  Fecriati topluluğuna bağlı sanatçılar, her ne kadar servetifünuncuları eski olmakla, Batı edebiyatını geriden izlemekle ve bu yolda olgun örnekler vermemekle suçlamışlarsa da kendileri de edebiyata bir yenilik etirememişlerdir. Ortaya koydukları yapıtlar, şiirlerindeki Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ile dil ve şiir anlayışları, servetifünuncuların açtığı yolda yürüme çabasında olduklarını göstermiştir. Çünkü hepsi gençtir, aralarında kitabı çıkmış bir sanatçı da yoktur. Doğal olarak servetifünun sanatçılarının eserlerindeki olgunluğa ve sanat değerlerine ulaşmaları mümkün olmamıştır.Bu parçada fecriati edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “Çay” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? ’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından biri değildir? Uzun kenarı 20cm ve kısa kenarı 10cm olan bir dikdörtgenin içine bir kenarı 5cm olan karelerden kaç tane yerleştirilebilir? Servetifünun sanatçıları ve bunların yazdığı eserlerde Abdülhamit döneminin izleri görülür. Bu dönemde sanatçıların Meşrutiyet ve Batı dünyasına açılmayla ilgili tüm umutları kurumuş, uzun süren baskı ve sansür uygulamaları bu dönem sanatçılarında derin yaralar oluşturmuştur. Böyle bir mutsuzluğun ve yalnızlığın yaşan- dığı ortamda da sanatçılar toplumsal konulardan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Kuşku yaratacak hiçbir eyleme kalkışmamışlar, yeteneklerini sakıncası olmayan, zararsız bir edebiyat oluşturmak için kullanmışlardır.Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Duyma ve konuşma engelli kişiler nasıl iletişim kurarlar?   Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşanan geçici nüfus artışının diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım  organımız değildir?  Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?  "Kendisine daha önce duyulan sevgi ve ilgiyi kaybetmek" anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sebze yetiştirmeye daha uygun yerler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 4 harfli ve tek heceden oluşan bir sözcük vardır? Hangi cümlede daha fazla kelime vardır? “Zavallı çocuk annesinin kucağında sessiz sessiz ağlıyordu.” cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? Maraş’ın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’nın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Aşağıda verilen bayramlardan hangisi dini bir bayramdır? Ebrehe kabeyi yıkmaya  geldiğinde Abdulmuttalib’in kaç devesini almıştır? I. Üreme organında gerçekleşmesiII. Mayoz bölünme görülmesiIII. Oluşan hücrelerin hepsinin üreme hücresine dönüş-mesiYukarıda verilenlerden hangileri oogenez ve spermatogenezde meydana gelen ortak olaylardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir