S:1

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
"Oyuncaklarını toplamadığı...................annesi ona kızdı."Cümlesinde noktalı yere hangisi gelir? Verilen birim çevirme işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? 36 tane nazar boncuğunun 1/4‘i kaç eder? Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Doğal yaşamı korumayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır? Araba çok hızlı gidiyorduCümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez? Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Mutezile mezhebinin ‘el-Vad vel-Vaîd ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin iyi bir iletişim ortamı geliştirmeleri için taşıması gereken özelliklerden değildir? Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Bir canlıyı oluşturan birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? My name is Sally White. I have got three children. They are all ill. Joe feels angry and unhappy. He cant walk. He stays in his bed. Kate has a sore throat. She feels sick and she cant swallow. Richard has the flu. He sneezes a lot and feels cold. He needs to drink hot drinks.What is the matter with Joe? Bir konu hakkında bilgi toplarken yazılarda kullanmak üzere okunanlardan kimi cümle veya bölümlerin olduğu gibi aktarılmasına ne ad verilir? Ağaç sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa yeni anlam kazanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir