Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki yazılı sınavların puanlamasında kullanılan tekniklerden hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha yüksektir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki yazılı sınavların puanlamasında kullanılan tekniklerden hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha yüksektir? sorunun cevabı "Rubrik kullanarak puanlama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bir otobüste 18 erkek 21 kadın ve 8 tane de çocuk yolcu vardır.Bu otobüste bulunan yolcuların tamamı kaç kişidir? Ahmet internette gezinirken sohbet sitelerine girmiştir. Sohbet sitesinde konuştuğu insanlara aşağıdaki bilgilerden hangisini vermesinde sakınca yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört büyük melekten biri değildir? Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak, sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle, hayat sahnelerini, olayları, konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla eserlerine yansıttı. İslam duyarlılığı ile millî kaygıları birleştirdi.“Seyfi Baba” adlı şiiri, konuşma dilinin şiire girdiği ilk örnekler arasında yer aldı. Şiirlerini “Safahat” adlı eserinde topladı.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? Aşağıdaki camilerden hangisi, erken dönem İslam camilerinin yapılmasına örnek teşkil  etmiştir? Monosakkaritler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır? Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?