Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hasan Öğretmen, engellilerin günlük hayattaki erişim sorunlarına yönelik bir çalışma için sınıfı gruplara ayırmıştır. Gruplar belirli bir süre bu sorun hakkında çalışmalarını yapıp dönem sonunda engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran kendi tasarladıkları ürünleri sınıfta arkadaşlarına sunacaktır.
Buna göre Hasan Öğretmenin öğrenme-öğretme ortamında kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hasan Öğretmen, engellilerin günlük hayattaki erişim sorunlarına yönelik bir çalışma için sınıfı gruplara ayırmıştır. Gruplar belirli bir süre bu sorun hakkında çalışmalarını yapıp dönem sonunda engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran kendi tasarladıkları ürünleri sınıfta arkadaşlarına sunacaktır.Buna göre Hasan Öğretmenin öğrenme-öğretme ortamında kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Proje Temelli Öğrenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlışlara “Y” işareti koyunuz. (…...) Yayalar kendilerine kırmızı ışık yandığında karşıya geçerler.(…...)Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişiye“trafik polisi”denir.(…...) Taşıt, tam olarak durduğunda taşıttan inilmelidir.(…...) Ulaşımda en hızlı yolculuk uçak ile yapılır.(……) Yolculuk sırasında sürücüyü meşgul etmemeliyiz. Kudüs’teki Mescid-i Aksa (Süleyman Mabedi) hangi uygarlığa aittir? Bazlarla ilgili olarak,I. İyonlaştığı zaman ortama OH- iyonları verir.II. Tatları acıdır.III. Turnusol kağıdı ile temas edince kırmızı renk gözlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Bilgisayarı kapatırken hangi yöntemi kullanmak doğrudur? I. SağlıkII. TarımIII. ÇevreVerilenlerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanlarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıda ikişer, üçer ve dörder sayarak sayı örüntüleri oluşturulmuştur.Hangi örüntüde yanlışlık yapılmıştır? “Şöyle iki yanıma bakınıp kendimi bulmaya çalıştım: Kardeşlerim aydınlık yüzleriyle mışıl mışıl uyuyor. Annem kalkmış, yatağı toplanmış, Avluda yayık dövüyor olmalı. Biraz gerindim, sonra Yerimden yay gibi fırladım.”  Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Yıllarca gezdirdim hoyrat başımıAradım bir ömür arkadaşımıÖlsem dikecek yok mezar taşımıHâlime ben bile hayret ederimBu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki terimlerden hangisi matematik ile ilgilidir?