Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımını kullanan bir öğretmen davranışı değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımını kullanan bir öğretmen davranışı değildir? sorunun cevabı "Herkesin aynı çözüme ulaşması için problemin çözümüne bir standart getirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Kabin içinde veya kargoda sadece kedi ve köpek taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar, sahipleri tarafından temin edilen kafeslerde taşınmalıdır.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir? Burak: There are just ................  studentsin the classroom. So, let’s go out and play football!  English Teacher: Yes, let’s! Akşamüstüne doğru, kış vakti; Bir hasta odasının penceresinde;Yalnız bende değil yalnızlık hâli;Deniz de karanlık, gökyüzü de;Bir acayip, kuşların hâli.Orhan Veli KanıkŞair aşağıdakilerden hangisini duygularına ortak etmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi “Hüzün Yılı” diye tabir edilen yıl içinde vefat etmemiştir? Anayasamızın 28. maddesindeki ‘’basın hürdür san­sür edilemez’’ ifadesinin anayasamızda yer alması­nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Basın özgürlüğünü sağlamak  • Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.•   Canlıların doğumundan ölümü- ne kadar geçen süreye denir.•   Allah’ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.Verilenler arasında aşağıdaki- lerden hangisinin tanımı yer almaz? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “yüz” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?   Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında      aramak gerekir?       “ki”, hangi cümlede ayrı yazılmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) vardır?