Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Öğrenme-öğretme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmen, sorduğu sorulara yanlış cevap alması veya cevap alamaması durumunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Öğrenme-öğretme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmen, sorduğu sorulara yanlış cevap alması veya cevap alamaması durumunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? sorunun cevabı "Soru ile ilgili ipucu vermeli." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gücü yetme,başarma” anlamı vardır?   Aşağıdakilerden hangisi lidere yönelik bir özelliktir? Milli Marşı’mızın adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fablların ortak özelliklerinden değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde divan şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir? Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiştir.I. Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.II. Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.III. Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?  Peygamberimiz (sav): “Kim bir ağaç diker ve meyve verinceye kadar onu korur ve büyümesi için ilgisini devam ettirirse, ağacın meyvesinden faydalandıkça ona bir sadaka sevabı verilir.” buyurmuştur. Hadis aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı için söylenemez?  Dinler, inanç ve ibadetleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Ancak amaçları bakımından birbirlerine benzer yönleri vardır. Dinler, insanların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için bazı ilkelere uyulmasını öğütlemiştir. Bazı ahlak ilkelerinin bütün dinlerde ortak olması, bu ilkelerin evrensel olduğunu gösterir.Bu metinde dinlerin hangi yönü vurgulanmaktadır?  Bir okulda 578 öğrenci, 17 derslik var. Her derslikte ortalama kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünlerindendir? Cümlelerde altı çizili olarak verilen hangi kelime adın yerine kullanılmamıştır ?