Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Günlük ders planı hazırlama süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Günlük ders planı hazırlama süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Her kazanım için eşit süre belirlenmelidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Onur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre bağlı veya ilgili idarelerde başlık yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? 1. Yataktan fırlayıp camdan dışarı baktım.2. Çam ağaçlarının kokusu daha bir yoğunduburada.3. Çabucak giyinip bahçeye çıktım.4. Horozun kulak çınlatan sesiyle uyandım.5. Ağaçların daha sık olduğu yere gittim.Numaralandırılmış cümleler, olayların oluşsırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime yoktur?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir? Hesaplama işlemlerinde kullanılır. Tüm sayı çeşitlerini içerir. Pozitif ya da negatif tam sayılar kullanılabilir. Örneğin; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap… gibi  veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Hendek Savaşı öncesinde yapılan istişarede, Medine’yi savunmak için şehrin etrafına hendek kazılması fikrini dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini aklı sayesinde yapabilir, bulabilir?