S:1

I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.
II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.
III. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.
IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.
V.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.III. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.V.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, IV ve V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli fark nedir? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Aşağıdakilerden hangisi caminin işlevlerinden biri değildir? Yazar olmak, bir şeyler söylemeyi değil o şeyleri farklı biçimde söylemeyi gerektirir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylevden alınmıştır? 5 yıl önceki yaşı 18 olan Sevgi' nin 5 yıl sonraki yaşı kaç olur? Tabaktaki köfteleri bütün bütün gövdeye indiriyorlardı.Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 13 cm ise çevresi kaç cmdir? Tarıkın 100 gram bademi, yarım kg fındığı ve 150 gram fıstığı var. Tarıkın kaç gram kuruyemişi vardır? 5750 kg fındığın 2 ton 350 kgı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Aşağıda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır;Muhabir 1:Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.Muhabir 2:Ünlü yazar Ali Beyin ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayınlandı.Muhabir 3:Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.Muhabir 4:Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı. Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? Kalbi temiz bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi cevap kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir? İslam dininde bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulması için iki temel şart vardır. Bu şartlar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir? Deri hastalıklarının teşhisinde ........................... denilen araç kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Why does Mike use music in his classes? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) Katı maddelerin kütlelerini dereceli kap ile ölçeriz. ( ) Maddenin boşlukta kapladığı yere, hacim denir.( ) Gölge, ışık ve ses birer maddedir.( ) Tuz, pirinç ve altın saf maddedir. ( ) Maddelerin sıcaklığını ölçerken termometre kullanırız. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz? 1980-1990 yılları arasında Türk azınlığın isimlerini zorla değiştirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir? Tasarlanan ürünün prototipinin yapılabileceği aşama aşağıdakilerden hangisidir? 2 m 25 cm, 1 m 70 cm ve 2 m 05 cm uzunluğundaki ipleri birbirine eklersem kaç cmlik bir ip elde ederim? Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A x 3 = 2568Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? 6 x 3 + 10 ÷ 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır? Bilgisayardaki görüntüleri .................... oluşturur ve monitöre gönde­rir. boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1997 yılında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini; başka bir koyuna ait, çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktararak diğer koyunun genetik ikizini elde etmeyi başaran bilim adamı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir? ``İle'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır? Gelişmiş ülkelerde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan nüfus oranı, birincil ve ikincil ekonomik faaliyet alanlarında çalışan nüfus oranına göre daha fazladır.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışanların oranı daha fazladır? Holozoik beslenen canlılar kendi içlerinde otçul, etçil ve hepçil beslenenler olmak üzere üç grupta incelenirler.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu üç grup canlıda görülen ortak özelliklerdendir? 90 sayısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir