S:1

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? sorunun cevabı "Yan yatış" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Peygamberlerin insanlardan seçilmesine itiraz eden müşriklere Kuran-ı Kerim aşağıdaki ayetlerden hangisiyle cevap vermiştir? Türkiyede Tübitak tarafından geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ............. is the weather? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? (-2) . (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = (-2)n ise n kaçtır? Bir çiftçi meyve bahçesinden 4 525 kg elma, 660 kg erik ve 4 015 kg kayısı alıyor. Buna göre, çiftçi bahçesinden toplam kaç kg ürün almıştır? Elektrik üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden yararlanılmaz? Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde anlatılmak istenen davranış nedir ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Hangisi fiziksel bir özelliktir? Eylemin her zaman yapıldığını ifade eden cümle hangisidir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır? Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? İnsanlar eşittir * Kadınların hakkı gözetilmelidir * Kan davaları kaldırılmıştır * Kimseye haksızlık yapılmamalıdır * Faiz kaldırılmıştır Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? 3 saat 5 dakika kaç dakikadır? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, cümleye üzülmek anlamı katmamıştır? Hz. Muhammed Mekkeden Medineye_______ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kafa sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul addır? İnsan davranışlarını çevreye uyum süreci olarak tanımlayan, bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğuyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar için diğerlerinden en öncelikli ihtiyaçtır ? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ? Ben 11 yaşındayım. Ablam benden 6 yaş büyük, annem ise ablamdan 24 yaş büyüktür. Buna göre ben, ablam ve annemin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Biz bir sanat eserine bakarken, onu değerlendirir veya okurken sadece estetik kaygılarla mı hareket ediyoruz, yoksa başka kaygılarımız da var mı? Örneğin ölüm her zaman için trajik midir? Ölüm bizim için ancak iyiler (ya da iyi bildiklerimiz) öldüğünde trajik olmaktadır. Ölmüş çocuğunun başında ağlayan annenin tablosu sadece güzel çizimi ile değil, çocuk ölümüne duyduğumuz vicdani tepkiye yaslanarak anlam kazanmaktadır. Birçok sanat eserinde iyiler ve kötüler arasındaki savaş anlatılır. Bu eserler bizde konunun güzel tasviri/anlatımı ile olduğu kadar iyilerin tarafında olmak gibi ahlâki bir tavır ile de anlam kazanmaktadır.Bu parçada aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Kilosu 7 liradan 2 kilo muz, kilosu 5 liradan 3 kilo üzüm aldım. Satıcı bana 21 lira para üstü verdiğine göre, ben satıcıya kaç para vermişimdir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet hâlinde toplar? 123 x 50 = ? Yandaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir ? I. Düzyazıyla yazılan eserlerin yanında dinî törenlerde söylenen şiirler de görülür.II. Ürünler, Göktürkçe ve Uygurca verilmiştir.III. Ağır bir dil ve sanatlı bir söyleyiş vardır.IV. Nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.V. Uygurca yazılan eserlerde Mani ve Buda dinlerinin etkisi görülür.Yazılı Dönem ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Soru: Where does she work?Cevap: She ............ at company. Noktalı yere ne gelmelidir. I. MeleklerII. CinlerIII. İnsanIV. ŞeytanYukarıdakilerden kaç tanesi, gayb âlemine ait varlıklardandır? Yerde duran demir bilyeye 75 Nluk kuvvet uygulanıp, uygulanan kuvvet doğrultusunda 6 m hareket ettiriliyor.Buna göre yapılan iş kaç jouledür? Hangisinin yapılması bireylerin arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur? Kara yolunda araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Kuran-ı Kerim ilk kez hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir? Meclisin Kayseriye taşınması gündeme geldi Mustafa Kemalin ordunun başına geçmesi istendi. TBMM de tartışmalar yaşandıYukarıdaki gelişmeler hangi olay üzerine yaşanmıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kâdir değil midir? Evet! Elbette kâdirdir. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ‘Ol! demekten ibarettir. Hemen oluverir. (Yâsîn suresi, 78-82. ayetler) Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Mıknatısın kutupları aşağıdaki sembollerin hangileri ile gösterilir? süt ile yoğurt arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir