S:1

Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.
• Millî Mücadeleye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

• Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.• Millî Mücadeleye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yaşanan sorunlara çözüm yolları bulunmuştur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
'' Tekne '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ilebelirlenmiş alana ne denir? I. Dile önem veren bir yazarın kalıcı olacağına inanıyorum.II. Eleştirisi yapılacak bir kitabı didik didik etmek gerekiyor.III. Giriş, gelişme yapmadan sonucu verirdi eserlerinde.IV. Merak unsurunu kullanmadaki başarısı, eserlerini sürükleyici kılıyor.V. Konuşmalarındaki tutarsızlık birkaç dakika sonra dikkatimizi çekti.Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? Her yaşadığımız alanda ..... çantası olması hayatımız için önemlidir.Bu boşluğa en uygun gelebilecek kelime nedir? Manava gidip, 2500 gram elma, 1500 gram muz aldım. Acaba manavda kaç kilo meyve almışımdır? Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.Çocuk hakları sözleşmesindeki bu madde öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Uç noktaları A ve B olan 60 cm uzunluğundaki bir tel iki noktasından bükülüp A ve B noktaları çakıştırılarak, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde bir üçgen oluşturulacaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin kenarlarından birinin santimetre cinsinden uzunluğu olamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden birisi değildir? Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Atasözünde altı çizili sözcükler hangi anlamdadır ? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ahlak alanıyla ilgili ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan biri değildir? Saatte 80 km hızla giden bir otomobil 5 saatte kaç km yol alır? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardandır? Selma : ..................Zeynep : I feel happy and energetic because it is sunny and warm today. Aşağıdakilerden hangisini yaparken besmele çekilmez? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? 657 sayılı Kanunda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Dikdörtgenler prizmasının kaç tane yüzü vardır? Allahın her şeyi bilmesine ne denir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.The text is mainly about - - - - . Uzun kenarı (3x + 7) cm, kısa kenarı (x − 5) cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bilim İnsanlarının Özellikleri arasında gösterilemez? Resulullah Taif'e tebliğ vazifesi için kiminle gitmiştir? Bir bitkinin yapısında bulunan,I. MagnezyumII. NişastaIII. Karbondioksitmoleküllerinden hangileri, bu bitkinin canlı olan hücrelerince üretilmez? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri nereden öğreniriz? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) ibadetlere devamlılığı ile ilgili bilgilere uygun değildir? 180 sayısının asal çarpanlara ayrılmış 2a. 3b . 5c dir. Buna göre a+b+c kaçtır? K L M K L M K L M örüntüsünün devamındaki harf nedir? Karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğu dörtgene ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? İklim özelliklerinin insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemesinin yanında insanların ekonomik faaliyetleri de bir bölgenin iklimi üzerinde etkili olabilmektedir.Aşağıda verilen beşeri faaliyetlerden hangisi bir yerin iklim özellikleri üzerinde daha fazla etkili olur? Kuran-ı Kerimin ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? "Yarın büyük gün uzaya ........................"Akın ın cümlesinin sonuna hangi eylem gelmelidir? Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucundaoluşan atık maddeler verilenlerden hangileri ileuzaklaştırılır?1. Böbrekler2. Akciğerler3. Deri Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde enerji üretimi için aşağıdaki santrallerden hangisi kurulamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir