S:1

Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...
Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır?

Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? sorunun cevabı "Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (sav.), kendisine ve Müslümanlara Mekkede yaşama hakkı tanımayan, onları hicret etmek zorunda bırakan müşrikleri, Mekkeyi fethettikten sonra cezalandırmamıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi özelliğine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangi isme Nasıl sorusu sorulabilir? Hangisi yön bulma tekniklerinden biri değildir? Akyayan Gölü hangi ilimizdedir? Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? PowerPointte her sayfa ..............denir. Bütün sayfalar birleşince .............. oluşturur? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Canlı kişilerden yapılacak organ bağışındaaşağıdakilerden hangisinin nakli yapılamaz? Aşağıdakilerin hangisi gereklilik cümlesidir Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru olarak atanacaklar için geçerli olan sınav koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir? Çeyreği 48 olan sayının 10 katının 40 eksiği kaçtır? Hangi damga, ürünlerin belli standartlara ve kaliteye göre üretildiğini belirtir? Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kişi öldükten sonra bile sevabının artmasına vesile olan işlerden değildir? Kilogramı 30 lira olan peynirden 2 kg 500 g aldım. Kaç para ödemeliyim? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir? 1 haftada kaç gün vardır? Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliğidir? Çocuk Hakları Sözleşmesi olsa da bazı çocuklar verilen haklardan yararlanamıyor.Aşağıdaki çocuklarla ilgili verilen durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir? Bilimsel yazıların bu bölümünde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Bu bulgular, tartışılıp genelleştirilerek başka çalışmalarla ilişkilendirilir.Bu parçada bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir? Aşağıdaki doğal sayılardan iki tanesi 20 ye yakındır. Hangisi bunlardan değildir? 1.Balkan Savaşı sırasında;- Osmanlı Devleti dört ayrı devlete karşı savaşmak zorunda kaldı- Osmanlı devletinin askeri gücü zayıfladı- Osmanlı komutanları arasında anlaşmazlıklar vardıBu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir? İslamdan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekkeye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için - - - - oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerin- den biriydi.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ayşe 15 yaşındadır. Ayşein babası yaşı geldiğini düşünerek Ayşeyi uygun gördüğü bir kişiyle evlendirmek istemektedirYukarıdaki bilgiye göre Ayşenin babası Peygamberimiz (sas) örnek aldığında bu konuda neye dikkat etmesi gerekmektedir? Chasa : There is a party at Tonys house tonight. Would you like to come with us?Trecia : Well I dont know. I will try to come if - - - -.Chasa : OK. It is Camel Street number 10 and it starts, at 8 p.m. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda istenilen veriler kağıda mürekkep ile yazan bir aygıtdır? Hangisi depolama hizmeti veren firmalardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi tehlike oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir? Peygamberimiz ilk vahiy olayından sonra endişeli bir şekilde evine geldi. Durumu eşi .... ................ ‘ye anlattı. Noktalı yere ne gelmelidir? Aşağıdaki araçlardan hangisinde pil kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir