Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "Özne - Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yüklem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Fatma, Esma and Şevval are in the same class and they are very close friends. They are also helpful, hardworking students.They get good grades and get on well with their teachers and parents. Fatma, Esra and Şevval have created a message group to keep in touch with each other. They often share events that happen in school or in their lives. They also ask some questions about their lessons.They use the Internet to practice English and to get help with homework. They have some plans for the future, too. They want to go to the same university and then, to find good jobs.Which one is true according to the text? Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynağıdır?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklim çeşitlerinin yaşandığına kanıt olarak gösterilemez? Aşağıda verilen organellerden hangisi gelişmiş bir hayvan hücresinin bölünmesi sırasında sayıca iki katına çıkar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” anlamı vardır?        “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)Bu ayetlerde evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hac zamanı dışında ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmeye ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Şiddetli kar yağışı olduğunda il genelinde okulların tatil olduğunu, aşağıdaki hangi yönetim birimi ilan eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı taşıyan bir fiil vardır? Tom  : You are coming to the party tonight, - - - - ?David  : Yes, of course.