S:1

Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir?

Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir? sorunun cevabı "Konu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?  Aklımdan tuttuğum sayının 5 katı 350’dir. Tuttuğum sayı kaçtır ? İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir? Ümit-Uzun boyluyumKoray-Siyah saçlıyımVeli-ÇalışkanımHangi çocuk fiziksel özelliğinden bahsetmemiştir? “Bilginler Sultanı” olarak anılır. Irk, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. En ünlü eseri “Mesnevi” adlı eseridir. Tasavvuf, Allah, aşk, dünya hakkındaki görüşlerini, Allah’a ulaşmanın yollarını, ayetler, hadisler, şiir ve öykülerle anlatır Mesnevi’sinde. Mesnevi pek çok dile çevrilmiş bir  eserdir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Lozan Antlaşması ile Karaağaç’ı Türkiye’ye savaş tazminatı olarak veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir? You  are  too  late.  We  were  worried - - - - you. Portakal sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?  I can’t see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır? Havaalanından kalkmayan taşıt hangisidir? Okul-aile birlikleri;I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.III.  Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?  I - - - - to go roller-skating in the afternoon. Hangi fiil olumsuz soru şeklindedir? Bilgi, sujenin objeye yönelmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Bilme konusu olan şey, dış dünyadaki herhangi bir gerçeklik olabildiği gibi bazen de kavramsal nesneler olabilmektedir.Bu metne göre felsefenin öncelikle hangi soruyu sorması beklenir?  İletken bir cisim elektroskobun topuzuna dokunmadan yaklaştırıldığında;I. Yapraklar biraz daha açılırsa cisim elektroskopla aynı yüklüdür.II. Yapraklar biraz kapanırsa cisim elektroskopla zıt yüklüdür veya yüksüzdür.III. Yapraklar tamamen kapanıp tekrar açılırsa cisim elektroskopla zıt yüklü ve cismin yükü elektroskobun yükünden çok daha fazladır.yargılarından hangileri doğrudur? Toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey aşağıdaki davranışların hangisini yapmaz.  “Uyuşmazlığın taraflarının, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup; bu çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir "uyuşmazlık çözümü" yöntemidir.”    Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metnin özelliği olamaz? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem asitlere hem bazlara ait ortak özelliktir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur? Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir? Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarındandır? 4 birlik 5 onluktan oluşan sayı kaçtır? Röportaj, gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerden - - - -özelliklerini taşır. Çünkü röportajın da dayandığı sağlam bir düşünce ve tez vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama …… denir.”Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?  Bir baba 75 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Bir çocuğa kaç lira para düşer? Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir? Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz şaka yapardı fakat şakasına asla…..….……..katmazdı.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?              7 saat kaç çeyrek saattir? How - - - - pencils are there in the pencil case?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir