S:1

Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır?

Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? sorunun cevabı "Harname – Yu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi mıknatısla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında savaşan kahramanlarımızdan değildir? Günde 80 TL para kazanan bir insan 3 haftalık kazancının 740 TL sini harcarsa kaç TL parası kalır? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) bir hadisinde Ölülerinizi hayırla anınız. buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Sabreyle gönül derdine dermân ere umma Can atma oda bî-hude cânân ere umma Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin Şol dişi güher dudağı mercân ere umma Gel vasl dilersen ko bu feryâdı ey bülbül Gül gonce gibi ağzı gülistân ere umma Bu dizelere bakılarak şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcükler vardır? Sevinç in kitaplığında 5 raf ve her rafta 32 tane kitap bulunmaktadır. Sevinç kitaplığındaki kitapların 144 tanesini okudu.Sevinç in kitaplığında okumadığı kaç kitap kalmıştır? Yazın alanında uğraş veren insanlar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi, dile yenilikler getirmekten çok, onun gücünü artırarak yaparlar. Dildeki sözcükleri işlerler, anlamlarını sağlamlaştırıp, derinleştirirler; onlara alışılmamıştat verirler.Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 1. Gül güzel kokulu bir çiçektir.2. Daima neşeli ol, gül.Yukarıdaki cümlelerdeki gül sözcükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Tavşan dağa ............................, dağın haberi olmamış. atasözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? I. Uykusunun düzenli olmasıII. Yaşama arzusunun azalmasıIII. Ruhi olarak düşüklüğe uğramasıYukarıda verilenlerden hangileri trafik kazası sonrası kişide meydana gelen psikolojik problemlerdendir? Amasözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır? The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.Which one is true according to the text? "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede fiil olan kelime hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşım Meryem, benim gibi iyi yüzer. Cümlesinde karşılaştırma ifadesi hangisidir? Spor yapan Emel, ilk gün 245 m mesafeye koşmuştur. Ertesi gün 255 m mesafeye koşmuştur. Buna göre Emel iki günde toplam kaç metre koşmuştur? I. Gün içerisinde belirli vakitlerde yapılan bir ibadet çeşididir.II. Sadece yaşlı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.Yukarıda Namaz ile ilgili verilen bilgilerle ilgili hangisi söylenebilir? "muz" ile "sarı" arasındaki ilişki ‘süt ile hangi seçenek arasında vardır? ... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde iş (kılış), durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir? Amacı, dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek olan konuşma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? En az bir yüzeyi küresel şekilde olan saydam ortamlara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Hayat bir yolculuktur. diyoruz. Bu yolculuğun nasıl geçeceği tamamen bizim tercihlerimizle ilgilidir. Yol- culuğun yönü, zamanı, hızı ve aracı bu hayatı güzel ya da kötü kılar. Bazen hızlı, bazen yavaştır yolculuk. Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman gemiyle, kimi zamanda uçakla sürdürmeliyiz yolculuğumuzu ki hayatımız renklensin. Oysa bazıları evden işe, işten eve aynı ray üzerinde sürdürüyor bu yolculuğu.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 9 kişinin yarıştığı bir turnuvada 1. ve 5. arasında kaç kişi vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü fiildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi erkek organın kısımlarından biridir? İlk Uhud şehidi aşağıdakilerden hangisidir? Armut – Pamukkale – Ev – Ahmet - Köprü kelimelerinden kaç tanesi özel isimdir? Onlar basamağı 3 birler basamağı 4 olan sayının 2 katının 23 eksiği kaçtır? 75 sayısının 1/5' i kaçtır? Hangi cümlede bakmak sözcüğü, aramak anlamındadır? Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskenderin Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda uygulanan kuvvetler, temas gerektirip gerektirmemesine göre gruplandırıldığında hangisi grubun dışında kalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir