S:1

Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Dram" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. Demiryolunda hızlanan trenII. Kırmızı ışığı görünce yavaşlayan otomobilIII. Düz bir yolda sabit hızla giden kamyonAraçların hangileri ivmeli hareket yapmıştır? Gerçek, ancak Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın. (Bakara suresi 147. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde duyu aktarımı yapılmıştır? Kanadalı iletişim uzmanı Marshal McLuhan medya araçlarını Sıcak ve Soğuk araçlar olarak ikiye ayırmıştır. Sıcak araçlar hayal kurabilmemize farklı değerlendirmeler geliştirebilmemize yardımcı olur. Buna göre aşağıdaki medya araçlarından hangisi sıcak araç sınıfına alınamaz? Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararları hızlı bir şekilde halka duyurmak ve Türk kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurulmuştur? I. Türk dilinin ilk yazılı metinleridir.II. Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adlı üç kitabeden oluşmaktadır.III. İlk kez 1893 yılında Danimarkalı araştırmacı Vilhelm Thomsen okumuştur.Yukarıda bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bir kazandaki 8 litre suyun 604 mL si kaynarken buharlaşmıştır. Geriye kaç mL su kalmıştır? Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa nerede karar verilmiştir? 8 + 12 = 2012 + 8 = ?Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Binlerce yıl yetmiş iki milletle .........yaşamış olan Türk, kendisinin hürriyet ve istiklaline .........duyan hiçbir milleti hakir (hor) görmez.cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘ön yargı dile getirilmiştir? Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcüktür? 5 farklı defterin bulunduğu kırtasiyeden 3 farklı defter kaç farklı şekilde alınabilir? Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Bazı ibadetler beden ile yapılırken,bazı ibadetler ise mal ile yapılır.Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi hem beden hem mal ile yapılır? My sister answers the telephones, takes notes, types letters and makes appointments for her boss, so she is - - - -. "Selcan, arkadaşının kalemine göz dikti." cümlesinde altı çizili söz grubunun adı nedir? When I was 10 years old, I - - - - speak English but now I - - - - . Bir karınca kış için hazırlık yapmaktadır. Yuvasına 15cm uzaklıkta bir buğday tanesi bulmuş ve bunu yuvasına götürmek istemiştir. Dakikada 50mm yol gidebildiğine göre yuvasına kaç dk ‘da varır? I go to bed ....................09:00 p.m. Orta Asyada Afanesyovonun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölünden Yayık Nehrine kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir? Hey ( ) Kimsin sen ( ) Sizin adınız ne ( ) Hayır, sizinle görüşmeyeceğim. ( ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir? (I) Dursun Akçamla iki yıl aynı sırada oturduk. (II) Gazi Eğitim Enstitüsünün geniş pencerelerinden Ankaranın ışıklı uzaklarına bakarken Doğu Anadolu insanının serüvenini yaşadığı her hâlinden anlaşılırdı. (III) Başkentte yüksek öğrenim görmenin mutluluğunda, Doğuda çektiği acıların karmaşası sezilirdi. (IV) Akçam, bunu bir ince alayla yansıtmayı iyi bilirdi. (V) Onu farklı kılan da kuşkusuz bu yönü olmalıydı.Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır? Yalnızım bu şehirde, yapayalnızım...Ne ben kimseyi beklerim,Ne kimse beni bekler.Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen zamir türleri vardır? Türkiye'de batıdan doğuya doğru ........................ artarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir? Kaç tane 5 TL 150 TL eder? Hangisi ortak kullanım alanı değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde meydana gelen savaşlardan biri değildir? Evimizden arabamızla çıktık. 37 km 45 m gittik. Biraz mola verdikten sonra 42 km 56 m daha gidince, anneannemin evine geldik. Bizim evimiz ile anneannemin evi arası ne kadar uzunluktadır? Maggy talks - - - - than Alice. Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Kanunların bir meclis tarafından yapılması ve kabulü için halkın oyuna sunulmasına ne ad verilir? Yağız, yolda giderken alt yapı çalışmaları olduğu için yolun kapalı olduğunu gördü.Buna göre, bu çalışmayı aşağıdakilerden hangisi yapıyor olabilir? Bireye resim yapmak, hayvan yetiştirmek gibi ilgi ve yeteneklerine uygun iş imkânları vererek, iç dünyasını dışa vurması sağlanır.Yukarıda açıklanan tedavi yöntemi hangisidir? 776 – 115 işleminin sonucunun rakamları toplamı kaçtır? Mustafa Kemal Paşaya Sakarya Meydan Savaşı öncesinde başkomutanlık görevi verilmiştir.Başkomutanlık yetkisi ile TBMMye ait olan yetkiler geçici olarak Mustafa Kemale verilmiştir. Böyle bir yetkinin milli egemenlikle çelişmesine rağmen Mustafa Kemale verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir