Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Guy de Maupassant" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) kız torunu Umâme’yi namazda iken omzuna alması hangi açıdan önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir? Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,II- Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,III- Reşit olmayan Müslümanlar Medine’ye alınmayacakmaddelerinden hangileri ile ilgilidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmamıştır? Waiter : What would you like to have?Esra : I will have a piece of cake.Waiter :- - - - ?Esra  : I will have a cup of coffee, please. Saçında çoğalmış aklar       Soluk  bir çizgi dudaklar       Neden bu çökük yanaklar       Üstünden yaşlar akıyor Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Bir çocuk yediği yemeğin tuzlu veya tuzsuz olduğuna hangi duyu organıyla karar verebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır? “Şairin en çok okunan kitabı Pembe Bulutlar’ dı.” cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   Dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili düşüncelerimize aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremeyiz. İhtiyar adam yalnız kalınca kendini kitap okumaya vermişti. Kitapların gerilim dolu serüvenlerinden dolayı onları elinden bırakamıyordu. Yine kitabını eline almıştı. Gün batımının büyülü kızıllığı olanca görkemiyle onun kitap okuma zevkini daha da artırıyor, yalnız kalmaktan hiç yakınmıyordu.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur?