S:1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? sorunun cevabı "Acaba Ankara’da yarın hava nasıl olur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız. A- Avukatların bağlı olduğu kuruluşa noter denir. ( ) B- Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.( ) C- Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.( ) D- Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.( ) E- Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer.( ) TBMMnin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Küçük bir çocuk için arabada yolculuk edebileceği en güvenli yer neresidir? İlk uygarlıkların geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik yenilikleri ele alan bir sergiyi gezmeye giden bir öğrenci bu sergide hangi uygarlığa ait örnekler göremez? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ocaktaki kor, yüreğime acılar kor. cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir? Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım ( ) Fakat, onlar gibi nasıl düşünebilirim ( ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim ( )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Resme uygun seçeneği bulun Galileo Galilei was born in Italy in 1564. Helived in Italy and he studied astronomy, physicsand mathematics. He was a famous physicist,mathematician, astronomer and a philosopher.He worked at the University of Pisa and Padma.His most famous scientific work was SiderusNuncius. He died on 8thJanuary, 1642.The passage doesnt mention - - - - . Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir? Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin ölümüyle Büyük Selçuklu Devletinin Fetret Devrine girdiği kabul edilir? (13 x 102 ) - 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz.Muhammed (s.a.v.) aşağıdaki bölgelerden hangisinde dünyaya gelmiştir? Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir özelliktir? Bitki örtüsünün zayıf olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunu etkileyen bir faktör değildir? Hayal, insanın yaşama olan bağıdır; hayalleri olmayan insan kendini büyük bir boşlukta hisseder.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmektedir? Ege adalarında verimli topraklar azdır. İçilebilir ve tarımda kullanılabilir suyu temin etmek büyük bir sorundur. Mevcut koşullarda Ege adalarında yaşayanlar deniz ticareti yapmak zorunda kalmışlardır. Deniz ticareti yapan adalılar Anadolu, Mısır, Filistin,Karadeniz ve Venedik gibi ülkelere giderek farklı insanlarla iletişim kurmuş ve ticaret yapmışlardır.Yukarıdaki metne göre felsefenin başlaması için gerekli olan ön koşul hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Bir telin ucundan x cm kesilirse telin orta noktası 2 cm, y cm kesilirse telin orta noktası 5 cm kayıyor. Buna göre x +y kaçtır? Ülkemden ve sevdiklerimden ayrı kalmak bana acı veriyor.▪ Keşke hiçbir arkadaşımın kalbini kırmasaydım.▪ Gözlerime inanamıyorum, sen burada mı çalışıyorsun?▪ Annemin misafirler için yaptığı börek ve pasta harika olmuştu.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir? Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile• Yer işaretlemelerini• Trafik işaret levhalarını• Işıklı ve sesli trafik işaretlerinitemin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? Allahın adıyla anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5 litre kolonya 125 mililitrelik şişelere bölüştürülecektir. Her birinde 20 adet boş şişe olan kutulardan kaç tane gerekir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gezi yazıları için söylenemez? Tevhit, kelime olarak kimi birlemek anlamına gelir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü bir harf getirildiğinde hece düşmesi olmaz? Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz? Alevilik-Bektaşilikte bir araya gelinerek topluca yapılan ibadete ne ad verilir? 7 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? İslam dininde; Yüce Yaratıcıyı hoşnut etmek için, Onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Dont use plastic bags ............. you can keep the environment clean. Danıştay la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Osman halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir