S:1

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz?

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? sorunun cevabı "Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisindeki değişimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Sağlıklı büyümek ve gelişmek için çalışan Aras aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? • “İlim öğreniniz ve onları insanlara öğretiniz.”• “Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.”• “Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.”Bu hadislerde Hz. Muhammed’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur? Sözcük ikililerinden  hangisi karşıt anlamlı değildir? Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi  antlaşmayla gerçekleşmiştir? Toplu taşıma araçlarını tercih etmek kazaları nasıl etkiler ? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan değildir? mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da kurulan yaralı cemiyetlerden hangisi Anadolu’nun kurtuluşunda başarısız olunursa kendi bölgesinde bağımsız bir Türk devleti kurma amacı taşımaktadır?   Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder?  İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamber Efendimizin (s.a.v) annesinin ismi nedir? Masa  • Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.• Günümüzde bu bilgi yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır.Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  Yağların sindirimiyle ilgili  verilenlerden hangisi yanlıştır? 328 X 97 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Toplum yaşantımızda güzel ahlaklı davranmazsak hangisi yaşanır? Arının yuvasına ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının “on bir ayın sultanı” olarak isimlendirilmesinin ne- denleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin “bazen’’ yapıldığı anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçme aleti değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir? Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün  istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olmasıII.  Yol yapım maliyetlerinin yüksek olmasıIII.   Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olmasıYukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır? Türkiye fiziki haritasından faydalanarak aşağıdakilerdenhangisi ile ilgili bir bilgi edinemeyiz? Çevre sorunlarına neden olan,1. Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı2. Sanayi atıklarının akarsulara karışması3. Orman yangınları durumlarından hangileri bazı canlı türlerinin yok olmasına ya da tehlike altına girmesine neden olur? Ülkemiz uzunca bir süredir kendi geliştirdiği İHA (insansız hava araçları) ile Suriye ve Irak sınırında güvenliği sağlamaktadır. Bu ülkemizin bilişim teknolojilerini hangi alanda kullandığını gösterir? Bir çiftçi meyve tarlasından 3 525 kg elma, 760 kg elma ve 4 115 kg ürün alıyor. Buna göre, çiftçi toplam kaç kg ürün almıştır? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? İslam düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Yerel ve genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına giden bir kişi aşağıdaki haklarından hangisi kullanmıştır? Verilen özelliklere ait olan geometrik şekil hangi şıkta verilmiştir? - 12 ayrıtı var.- 8 köşesi var.- 6 yüzü var.- 2 yüzü kare 4 yüzü dikdörtgen 75 cm uzunluğundaki lastik her iki ucundan 70 mm uzatılıyor. Lastiğin uzunluğu ne kadar olur? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 tane bütün karpuz …..çeyrek karpuz eder. Akın 9 yaşındadır. Ablası Akın' dan 6 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? ÇİZ-BOYA ifadesinin ingilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir*  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir