S:1

Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meraginin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meraginin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Câmiü’l  Elhân" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Türkiyenin hem ihracatında hem de ithalatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir. Anlamına gelen atasözü hangisidir? Yeryüzü olarak da adlandırılan, insanların yaşadığı katman hangisidir? Aşağdakilerden hangisi kırılgan, pürüzsüz, kokusuzdur? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanuna göre, memurların derece yükselmesi için aranan koşullar içinde yer almaz? Toplumsal yaşamda bireyler birden fazla rolü yapmak zorunda olduğu için, herhangi bir rolü başka bir rolünü yerine getirmesini zorlaştırabilir. Örneğin, okulunda eşinin müdürü olarak çalışan bir erkeğin, evde eş olarak davranması gerekirken müdür gibi davranması gibi.Bu parçada örneklendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi Mezheplerden biri değildir? I. CebecilerII. AkıncılarIII. Mehter takımıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ordusunda aktif olarak savaşmayıp geri hizmet destek kıtaları içinde yer alır? Başka fiziksel malların yapımı için kullanılan, temel özellikleri kısmen yada tamamen değişen mal türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesri ile ilgili değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz? Okunuşu yirmi yedi milyon yedi bin kırk yedi olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılır? Hz. Peygambere ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? A + 4 = 12 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Sözlü anlatım türlerini şöyle sıra-layabiliriz: - - - -, - - - -, - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Demirkazık Dağı hangi ilimizdedir? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Çevremizdeki varlıkların birçoğu nu duyu organlarıyla algılayamayız. Aşağıdakilerden hangisi göremediğimiz varlıklardandır? Türklerin bin üç yüz yıl önce yaşadığı muhteşem bir serüvenin tanığıydı Orhun Kitabeleri. Bilge bir kağanın ve güngörmüş bir vezirin, halkına ve gelecek kuşaklara çağrısıydı. ‘‘Türk adının ilk kez kullanıldığı Türkçe metinlerdi bunlar ve Göktürklere ait bir alfabeyle yazılmıştı. Kitabelerin bulunması ve okunması, bozkır toplumları hakkında o güne dek bilinenleri altüst etti. Göçebelerin yazı kullanmadıkları ve dolayısıyla kültürel zenginliklerinin olmadığı inancı sarsıldı.Bu metinde ‘‘Orhun Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Lucy isnt hardworking. She - - - - studies. Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelerin özelliklerinden biri değildir? 185 cm + 215 cm=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Her birinde 150 mL kolonya bulunan 8 şişede toplam kaç militlitre kolonya vardır? "Böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan erdemliler birliğinin diğer adı hangisidir? Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kökü yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisine ikinci görev verilmez? Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir? Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melekaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? Batıda Ortaçağ boyunca bilimsel gelişmeler durma noktasına gelirken İslam dünyasında bilim önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerin nedeni İslamiyetin doğuşu ve yayılışı sırasında Müslüman önderlerin bilimsel düşünceyi teşvik etmeleridir. Bu dönemde matematik, tıp, astronomi, doğa bilimleri ve birçok alanda çalışmalar yapılmıştır.Buna göre ortaçağda bilimsel gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki davranışlardan hangisi empatiyi gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir