Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1

Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? sorunun cevabı "Fatımîler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi  yanlış bilgidir?    Zeynep yapmış olduğu deneydeki ölçümlerde birbirinden farklı ölçüm sonuçları elde ediyor.Buna göre; Zeynep ölçümlerdeki hata payını azaltmak için,I. Hassas ölçüm aleti kullanmalıII. Ölçüm sayısını arttırmalıIII. İdeal ortamı sağlamalıişlemlerinden hangilerini yapmalıdır? Binaların yapımında tuğla ile sıva arasına ses yalıtım malzemesi konulması hangi amaçla yapılır? Aşağıda İngilizce kısaltmaları verilen Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı organlardan hangisi insanlığın ortak mirasını korumaya yönelik çalışmalar yapar? “Eğer İtalya’ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı.” Bu sözü söyleyen bir tarihçinin “dışarıdan gelenler” ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Alınan 2100 kg kömürün, 680 kg’ı kasım – aralık  aylarında, 920 kg’ı Ocak – Şubat aylarında yakıldığına göre, geriye kaç kg kömür kalmıştır? Ben insanları ancak ………………………diye yarattım.Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu;I. Mevsimler meydana gelir.II. Bir yıl meydana gelir.III. Gece ve gündüz meydana gelir.ifadelerinden hangileri doğrudur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? I am very tired. I - - - - to fix the car all day long.