S:1

Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir? sorunun cevabı "İnsanları hor görmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
(I) Bir çift güvercin, çevredeki kırlık alandan daha uzaklara gitmeye başladılar. (II) Ta ki bir gün kendi başları-na uçarken yağmur yağmaya başlayana dek. (III) Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı. (IV) Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi. (V) Onlar da ters uçmaya başladı ama yere çakıldı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır? Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri suyla karıştırıldığında çözelti meydana gelir?I. Kum II. Karabiber III. Toz şeker Kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen 2 boyutlu barkodun adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem DNAda hem de RNAda bulunan bir moleküldür? Aşağıdakilerden hangisi en hızlı ulaşım yolu çeşididir? Aşağıdakilerden hangisinin yetkisi diğerlerine göre daha geniştir? a sıfırdan farklı olmak üzere, koordinatve AE =DC = 3 cm dir.düzlemindeki bir A(a, - 3) noktası için aşa-ğıdakilerden hangisi veya hangileri doğru olabilir?I. A noktası I. bölgededir.II. A noktası II. bölgededir.III.A noktası III. bölgededir.IV.A noktası IV. bölgededir. Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber ................., son peygamber ...................... dir. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerine göre ilk sırada yer alır? Peygamberimizin soyu aşağıda ismi verilen hangi çocuğundan devam etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır? Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona - - - - diyorlardı.Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir? Yönümüzü bulmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? 16‘ nın 3 eksiğinin 4 eksiği kaçtır? Büyük taş kütlelerine ne ad verilir? Elif :This is his book,- - - -?Bill :No, its mine. I bought it yesterday. Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir? Bir bahçedeki ağaçların 4/7 (yedide dört)ü portakal diğerleri mandalinadır. Mandalinalar 45 tane ise bahçede toplam kaç ağaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında yaptığı hareketin bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi mimarlarından değildir? Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir.Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Peter : ............. did you do last night? Marry : I did my homework and I read book. İstiklal Savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşında Osmanlı İmp.nun savaştığı cephelerden değildir? Doğu ile kuzey arasında kalan yön hangisidir? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yağız 8, kardeşleri Halim 7, Işık ise 5 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Petrolün oluşumu sırasında, petrolü oluşturan hidrokarbonların yer altında bir yerden başka bir yere göç ettiği belirlenmiştir.Bu göç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sınıfımızda 10 sıra var. Her sırada 3 kişi oturuyor. Ayakta 6 kişi kaldığına göre sınıfımız kaç kişidir? Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar? Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betülden kaç TL fazla ödeyecektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? hanımelikalemliktankYukarıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı fazladır? Öykü, tüyleri bembeyaz olan kedisine pamuk adını verdi.Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? İki doğal sayıdan biri 479dur. Bu iki doğal sayının toplamı 907 ise diğer doğal sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzülme anlamı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir