S:1

Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması
• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması
• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest alması
İbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur?

• Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? sorunun cevabı "“… Allah, sizin için kolaylık is- ter, zorluk istemez…”
(Bakara suresi, 185. ayet)"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Maddelerin çeşitli işlemlerden sonra şekil almış haline cisim denir. Bilerzik, küpe, yüzük gibi ziynet eşyaları, altına şekil verilerek yapıldığı içinbirer cisimdir. Sadece katı maddeler cisim olabilme özelliğine sahip olmalarının nedeni nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinleraşağıdakilerin hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi gelişim görevlerinden biri değildir? Ham madde > Üretim > ? > TüketimYukarıdaki diyagramda ? yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Sanatçı pek çok oyununda olduğu gibi bu oyununu da şiirsel dille örülü diyaloglarla süslemiş, toplumsal yabancılaşmanın birey üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde işlemiştir.Bu cümleden söz konusu oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur? Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere- - - - denir.Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 49 214 364 verilen sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına ne ad verilir? "Bozuk yollarda aracı dikkatli kullanmalısın." cümlesinde sıfat görevindeki kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.( ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. Aşağıdaki ayetlerden hangisi namazla ilgili değildir? İnsan doğanın sahnesine çıktığı dönemde yaşamı da zorluklarla doludur. Yaşamını devam ettirebilmek için doğayla girdiği mücadelede elinde bir taş parçası vardır. Ancak yüzyıllar ilerledikçe, deneyim birikir, insan da yetkinleşir. Delmek, kesmek, öldürülen hayvanın derisini soymak için çeşitli biçimler verir taşa. Kısaca artık alet yapmaktadır insan.Bu durum, aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? ( ̶ 7) ̶ ( ̶ 9) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi 3 heceden oluşmuştur? 6 bütün kaç yarım eder? - Kabenin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir? I. MardinII.ErzurumIII.ÇankırıVerilen şehirlerden hangileri Artuklu kentidir? Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin sebeplerindendir? Kur'an-ı Kerimin kitap haline ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından değildir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal, Manastırda yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemalden ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakuldan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Beyin dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemali daha çok hangi açıdan etkilemiştir? Bir X metali için aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Asitlerle reaksiyona girerek H2gazı oluşturur.• Elektron verme eğilimleri hidrojenden büyüktür.• Bazlarla tepkime vermez.Bu bilgiler ışığında X metali aşağıdaki terimlerinhangisiyle belirtilir? Ankaradan 20.10da hareket eden bir otobüs, sabah saat 05.05te Eskişehire varıyor. Otobüs bu yolu kaç saatte gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Çok sayıda şiir yazanları, yayımlayanları, şiir kitaplarını art arda sıralayanları kınayanlar vardır. Ben, az ya da çok yazmayı bir değerlendirme ölçüsü, bir övgü nedeni saymam. Önemli olan, iyi şiir yazmaktır. Yazıldığı ya da okunduğu günün akşamı unutulup giden şiirler değil, zamana dayanan, eskimeyen, kuşaktan kuşağa aynı ağırlıkta aktarılan şiirler...Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yaşadığımız çevreyi .............. tutmalıyız cümlesindeki noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır? Durusu Gölü hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir