S:1

O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.
(Müminun suresi, 8. ayet)
Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir?

O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler. (Müminun suresi, 8. ayet) Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir? sorunun cevabı "Ahlak kurallarını" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Atalarımız Kurtuluş Savaşı nda düşmanlarla neden savaştı ? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha az ilişkilidir? Çevremizde doğal olarak oluşmuş unsurlar vardır.Bu unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi insanlardaki sindirim olayı ile ilgili doğru bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştiriniz.(...) Sıvılar sadece titreşim hareketi yapar.(...) Süratin birimi km/h'tir.(...) Balıklarda iç döllenme görülür.(...) Bütün maddelerin yoğunlukları birbirine eşittir.(...) Polenlerin dişicik tepesine yapışması olayına tozlaşma adı verilir. Bahçedeki kuşlar bayram yapıyor gibiydi, hepsi ötüyordu. Esen rüzgâr, yaprakları bahçeye serpiyordu. Bu bayram konserinde bülbülün güzel sesi bütün arkadaşlarının şarkıları arasında duyuluyordu.Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır? Kapadokyaya balon turuna giden 75 kişilik bir turist kafilesi en fazla 10 kişi alan balonlara bineceklerdir. Bu turist kafilesindeki herkes balon turuna katılacağına göre en az kaç balon gereklidir? Hangisi doğal afet değildir? Yarın hayvanat bahçesine.......................Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanabilir ? The students - - - - an important exam fortwenty minutes. Felsefenin ne olduğuna verilebilecek en genel cevap; felsefenin kendine özgü bir nesneleştirme yapan bilme etkinliği ve bu etkinlik sonucu ortaya konan, üretilen bilgilerden oluşan bir alan olduğudur. Felsefe örneğin bir ağacın bir şarkının güzelliğini değil, güzelin kendisinin ne olduğunu arar.Bu parçada felsefenin kendine özgü bir nesneleştirme yapıyor olması ile anlatılmak istenen nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gücü yetme,başarma anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerinden biri olamaz ? 1982 Anayasasına göre, bir kanunun esas bakımından Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? Sihir ve büyü ile tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler kullanarak insanlar aldatılmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sihir ve büyü konusu ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Hangisi esnek cisim değildir? Kısa kenarı 10 cm, çevresi 70 cm olan dikdörtgenin bir uzun kenarı kaç cm'dir? X > 42 000 ifadesinde X yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Gülün tam ortasında ağlıyorumHer akşam sokak ortasında öldükçeÖnümü arkamı bilmiyorumAzaldığını duyup duyup karanlıktaBeni ayakta tutan gözlerininBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Hıyanetivataniye KanunununOlağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.maddesinin gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir? Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümetine bildirmiştir. Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır? Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz.Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır. Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alışkanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 256 sayfalık kitabı her gün 8 sayfa okuyarak kaç günde bitirebiliriz? • Britanya egemenliği altındaki Hindistanda yaşayan Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan siyasal bir topluluktur.• Bu parti Pakistanın bağımsızlığına giden yolda büyük rol oynamıştır.Hakkında kısa bilgi verilen siyasal parti, aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlı nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden çocuğa ne demiş olabilir? A: - - - - ?B: That sounds good.A: Then, lets meet at school at 2 pm. 625 yılında , Peygamberimiz 50 okçuyu okçular tepesine yerleştirip onlardan ne olursa olsun tepeyi terk etmemelerini istemiştir. Savaş başladıktan hemen sonra Mekke ordusu dağılmıştı. Savaşın kazanıldığını sanan okçular ganimet almak için tepeyi terk etmişler. Bunun sonucunda Peygamberimizin dişi kırılmış ve Amcası Hz Hamza ve 70 kişi şehit olmuştur.Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışır? Öğrenci yaptığı davranışın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bilgi almalıdır. Öğrencinin cevabı doğruysa, bu hem bir dönüt hem de pekiştireçtir.Bu ilkenin uygulanmasındaki temel amaç, hatanın en aza indirilmesidir.Yukarıda verilen özellikler, Programlı Öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir? Bir sayı kendisinin 5 katının 3 eksiği ile toplandığında sonuç 141 oluyor. Bu sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran ve hadislerde yer alan cennet isimlerinden biri değildir? Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir