S:1

Türk Medeni Kanununun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.
Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir?

Türk Medeni Kanununun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir? sorunun cevabı "Millî egemenlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Tanesi 75 kr olan kalemlerden 3 düzine alan satıcı kaç kr öder? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi kara taşıtı değildir? -20nin 4 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği bir görevdir? DALGACI MAHMUTİşim gücüm budur benim,Gökyüzünü boyarım her sabah,Hepiniz uykudayken.Uyanır bakarsınız ki mavi.Deniz yırtılır kimi zaman,Bilmezsiniz kim diker;Ben dikerim.Dalga geçerim kimi zaman da,O da benim vazifem;Bir baş düşünürüm başımda,Bir mide düşünürüm midemde,Bir ayak düşünürüm ayağımda,Ne halt edeceğim bilemem.Orhan Veli Kanıka ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi hal değişmine örnek olamaz? Sağlığına dikkat ettiğini söylüyor ama - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi maddenin belirli bir şekil almış halidir? I would buy a new car if - - - - . (I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden almıştır. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığı günlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acıların ipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenle konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleminde herhangi bir kip eki kullanılmamıştır? Aşağıdaki ülkelerin hangisi dış ticaret ilişkilerimizin en fazla geliştiği ülkedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Sallanmakta olan bir salıncak hangi hareketleri yapar? Pürüzsüz bir yüzeye 45°lik açıyla çarpan bir ışın kaç derece ile yansır? Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadroları aşağıdakilerden hangileri hazırlar? Atatürk Derne ve Toprukta gösterdiği başarılarından dolayı ............... rütbesine yükselmiştir.cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? Ekmek, patates yemeği ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası kümes değildir? Petrolün ayrıştırılmasıyla elde edilen yakıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşmiştir? 1. Bahçedeki ham elmaları koparmamalısın. 2. Rafineride ham petrol işleniyor. 3. Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim. 4. Ham adamlarla bu konuyu tartışmam.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ziyaret kelimesinden önce gelir? Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? Kayıp + etmekTaşla+yorKitap+daYukarıdaki kelimeleri verilen eklerle birleştirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez ? Annem her gün 2 buçuk litre su içmektedir. Annem 10 günde kaç litre su içer? Recepin 10 kalemi vardı.Annesi 8 tane daha kalem aldı.Recep ‘in kaç kalemi oldu? İNŞALLAH kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde alfabemizin ilk ve son harfi verilmiştir? Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir? Orbital kavramı için;I. Elektronun kuantum sayıları ile belirlenen dalga fonksiyonudur.II. Her orbitalin kendine özgü bir elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır.III. Bohr atom modelindeki karşılığı yörüngedir.yargılarından hangileri doğrudur? Oya kalemini evde unuttu. Oya bir daha bu sorunu yaşamamak için ne yapmalıdır? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir