S:1

Türk kadını 1930da belediye seçimlerine katılma, 1934te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMMye 18 kadın milletvekili girdi.
Buna göre;
I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.
II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.
III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.
IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Türk kadını 1930da belediye seçimlerine katılma, 1934te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMMye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? sorunun cevabı "I, III ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
portakal, papatya, piyes, pire sözcükleri alfabetik olarak sıralandığında baştan üçüncü sözcük hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir kavram ve açıklaması birlikte verilmiştir?(1) Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalı, ders kitapları ile yetinmemeliyiz. (2) Uygarlık, bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anılarınbir toplamıdır. (3) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. (4) Uygar bir insan olmanın biricik yolu okumaktır. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda geçen Eğitimde hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. ifadesi,Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez? Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? I am from Spain. I am - - - - . 8 TL, 6 TL 60 Kr den ne kadar fazladır? Sümeyye 2 dakikada 240 sözcük okuyor. Buna göre Sümeyye 20 saniyede kaç sözcük okur? Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? Devletin temel niteliklerini tarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi hac kavramlarından biri değildir? Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken, Eskimolarda belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir? Aşere-i Mübeşşere kime denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? "A : 34 = 126" işleminde A ile gösterilen bölünenin yerine kaç yazılmalıdır? Çevremizde doğal olarak oluşmuş unsurlar vardır.Bu unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur? 4238 + 871 + A = işleminin 7625'e eşit olması için "A" sayısı kaç olmalıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi katı halinde değildir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Dinimiz çevreye ne yapılmasını tavsiye etmez? İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük olarak değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvete örnek verilebilir? Okullardaki sınıfların şeref köşesinde en üstte hangisi yer alır? Bir kutudaki bardakların 4 katı ile 3 katının toplamı 91dir. Bu kutuda kaç tane bardak vardır? Osmanlı döneminde bazı zenginler muhtaç kimseleri incitmemek için farklı bir yol izlerdi. Örneğin bir zengin, mahalle bakkalının borç defterindeki herhangi bir yoksulun borcunu gizlice öderdi. Bakkalı da kimin ödediğini söylememesi konusunda uyarırdı.Buna göre, zenginleri böyle davranmaya yönelten asıl gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Odanın kapısını açıp kapatarak zaman geçiriyordu.Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? (+3) + (-3) + (-4) + (+4) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk ayettir ? Hangi davranış güvenli olmayan bir davranıştır? Alıcıda bir tepki veya davranış değişikliği meydana getirmeyi amaçlayan; siyasi söylev, reklam metinleri ve el ilanlarında kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Hava durumu haberlerinde, bulunduğu bölgede don olayı ve soğuk olacağını öğrenen bir domates üreticisi ne yapar? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? What should we do to protect the environment? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir