S:1

Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir?

Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? sorunun cevabı "Protein yapısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden adlardan hangisi somut bir varlığa aittir? Yaşadığımız yerin çöplerin toplanmasını, temiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak kurum hangisidir? Sorumluluk; kişiliğini oluşturmuş bir bireyin kendi tercihlerinin sonuçlarını üstlenmesidir.Buna göre bireyin sorumluluk alması için öncelikleaşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi zamir görevinde kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Döneminde gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi en az gereksinimlerden biridir? Atatürkün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren ilke, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda bazı nesneler yazılmıştır. -Saat-Vantilatör -Mikser (Mutfak aracı)Yukarıdaki araçlar çalışırken yaptıkları hareketlerden hangisi her üçünde de ortaktır? Yeni Taş Devrinde insanlar toprağı işlemeye başlayıp tarımsal üretime geçmişler; köyler kurmuş; kilden çanak, çömlek yapmışlardır.Buna göre Yeni Taş Çağı insanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda karışık verilen Kelime–i Tevhiti doğru şekilde yazarsak rakamların doğru sıralanışı nasıl olur? 1) İllallah 2) Muhammedun 3) La ilahe 4) resulullah I ) 3×3×3 = 33II ) 2×2×2 = 32III ) 5×5 = 52Yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, büyüklenme, kendini üstün görme anlamı taşımaz? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "toprak" sözcüğü "vatan, vatan parçası" anlamında kullanılmıştır? Hangi zamirin türü farklıdır? Amasya genelgesinde yer alan Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? Atatürkün, Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın... sözünü, aşağıdaki hangi millî güç unsuruyla ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir? Doğadaki bütün canlıları sevip korumamız gerekir. Bunun başlıca sebebi dinimizce nedir? Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? David - - - - a new watch. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Eşeyli üremede gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Fransızlar, 1802 yılında imzaladıkları El - Ariş Antlaşması ile aşağıdaki yerlerden hangisini Osmanlılara geri vermek zorunda kalmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi peri bacaları ile ünlü turistik yerlerimizdendir? 200 gram deniz suyunda 50 gram tuz olduğu ölçülmüştür. Buna göre deniz suyunun kütlece % kaçı tuzdur? Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler, hangi ekonomik faaliyet için daha elverişlidir? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türklerin kullandıkları takvimlerden hangisi ay esasına göre düzenlenmiştir? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır? Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Gençliği bir mutluluk dönemi saymak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı bir dönem sayıyorlar. Artık ben ihtiyarladım. dediğimde Hayır, sadece yaşlandınız. di­yorlar. (K) Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. (L) Benden genç olanlar, benimle karşılaşır karşılaş­maz Sizi çok iyi gördüm. diyorlar selam yerine. (M) Bunu söylerken, sanırım yaşlılı­ğın beni incittiğini düşünüyorlar. (N) Aslın­da huzurlu ve güzel günlerin bir başlangıcıYukarıdaki paragrafta düşüncenin akışı­nı kesen bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle belirtilen boşlukların hangisine Oysa yaş­lanmak hiç de üzülecek bir durum değil. cümlesi getirilmelidir? Asiye, öfkesini kontrol edebiliyor ve kendisine sataşan biri olursa sorunu konuşarak çözüyor.Yukarıdaki bilgiye göre Asiye için hangisi söylenebilir? - - - - Murat was working abroad, his daughter was born. Arı kovanında en çok görevi olan arılar, dişi işçi arılardır. Ana arı ve erkek arı ise arı neslinin devamını sağlamakla sorumludur. Arı ailesi içinde düzen ve iş birliğinin sağlanmasında ana arının rolü büyüktür. Ana arı, vücudunda meydana getirdiği bazı salgılarla ailedeki diğer arıları kontrol eder.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir