Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sağlıklı bir iletişim kurulması için bireylerin aşağıdaki davranışların hangisinden kaçınması gerekir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sağlıklı bir iletişim kurulması için bireylerin aşağıdaki davranışların hangisinden kaçınması gerekir? sorunun cevabı "Bireylerin birbirine karşı sürekli eleştirel yaklaşmasından" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? ”Serin bir rüzgar odamın perdesini dalgalandırdı.”yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?    Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Tuz oranı % 20 olan 10 litre tuzlu su ile tuz oranı % 40 olan 40 litre tuzlu su karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Cenap Şehabettin’in şiir sanatında Charles Baudelaire’in şiir sanatını oluşturan ʻʻCariespandancesʼʼ(uyuşmalar) manzumesinde dile getirdiği renklerin, seslerin, kokuların bir büyük birlik altında birbiriyle uyuşuma girmeleri kuralını Cenap olduğu gibi alır ve manzumelerinde kullanır. O kadar tenkit edilen ân-ı semenfâm (yasemin kokuları) ifadesi aslında ‘‘renklerin seslerinin, seslerin ve renklerin kokularının, kokuların da renkler ve sesleri olduğunu ileri süren Baudelaire’’nin sanat görüşünden sızan düşüncelerden başka bir şey değildir.Bu parçadan hareketle Cenap Şahabettin’in etkilendiği sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından birideğildir? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır. Bu trenin yaptığı hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim hangi halifeler döneminde tek kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır? Bir yılın önemini gidin sınıfta kalmış bir öğrenciye sorun. Bir haftanın önemini gidin haftalık bir gazetenin editörüne sorun. Bir günün önemini gidin gündelikle çalışan bir işçiye sorun. Bir dakikanın önemini gidin uçağını o dakika kaçırmış bir işadamına sorun. Bir saniyenin önemini gidin ölümcül bir kazadan kıl payı kurtulana sorun. Bir mili saniyenin önemini gidin olimpiyatlarda gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan sporcuya sorun.Yukarıdaki alıntı size hangi kavramın önemini vurguluyor? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir? She - - - - in a bank since she graduated from the  university. Aynı notanın çalındığı akordeon, keman ve flütten oluşan enstrümanların seslerinin farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?