S:1

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Harezmi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Manavdan 8 elma, 6 armut, 3 muz aldım. Toplamda kaç tane meyve aldım? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır ? Anadolu Yarımadası’nın özel konumu geçmişten günümüze kadar kültürel, ekonomik ve siyasi alanda üzerinde kurulmuş devletler için avantajlar sunmuştur.Bu durum üzerinde Anadolu Yarımadası’nın aşa-ğıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha az olmuştur? Okuyucuya ders veren, ders verirken de güldüren kısa olay yazısı aşağıdakilerden hangisidir? Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  “Tutsak” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 3x + 2y – x + y + 4 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme vardır? Aşağıda verilen karışım ve ayırma yöntemi ikilemlerinden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.  (   )  Doğayı korumak için kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.(   )  Beslenme tüm canlıların temel ihtiyacıdır.(   )  Ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına da kavuştular.(   )  Bir ürün satın alırken önce reklamlarına bakmalıyız(   ) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime kullanılmamıştır? Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?   Kurban bayramı arifesinde öğle vaktindenbayram sabahına kadar bir süre Arafat’tabulunarak yapıan ibadet aşğıakilerdenhangisidir? Sosyal etkinliklerde grubumuzun etkili çalışmalar yapmasını istiyorsak hangi davranışı yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Aşağıda  verilen  özelliklerden hangisi sadece memeli canlılara özgü olup diğer omurgalı hayvanlarda görülmez? •       Sınıf yönetiminde sorunların artması•       Öğretmenin kendini yetersiz bulması•       Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği•       Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması•       Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?  Her keçi 4 kg yem yerse 9 keçi kaç kg yem yer? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Serhat: Can I have some more salad, please? Waiter: I am sorry. - - - - Would you like anything else? Serhat: I would like some Ayran, please. Waiter: OK, sir. hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  Bakteri konjugasyonu için;I. Birey sayısında artış olmaz.II. Karşılıklı gen aktarımı vardır.III. Genetik çeşitlilik gözlenir.verilenlerden hangileri yanlıştır? Aşağıda altı çizili sözcük öbeklerinden hangisi “çalışmaya başlamak” anlamında kullanılmamıştır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisine '' neden? '' sorusunu sorarsak cevap alamayız? Aşağıdakilerden hangisi aklın insana sağladığı faydalardan biri değildir? Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir?   İlk Türk  devletlerinde  hükümdar çocuklarına verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? “yüklem + tümleç +özne”Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, cümlenin öğeleri yukarıdaki sıraya göre sıralanmıştır? Dünyamızın yıllık hareketi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? "Hayatta başarılı olmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" cümlesinde altı çizili kelimenin karşılığı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?  Kıbrıs Adası, hangi halife  döneminde İslam egemenliğine girmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır? Bilgi: Erime ve buharlaşma olayları sırasında çevreden ısı alınır, donma ve yoğuşma sırasında çevreye ısı verilir.Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinde çevreye ısı verilir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? “Doksan dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi YÖK’ün açılımıdır? 56  cm   uzunluğundaki Doğukan’ın  boyu kaç  metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir