S:1

Edebiyat ( ) insanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez ( ) kendisini ( ) dünyayı ve duygularını tanımasını da sağlar ( )
Bu cümlede parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Edebiyat ( ) insanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez ( ) kendisini ( ) dünyayı ve duygularını tanımasını da sağlar ( )Bu cümlede parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? sorunun cevabı "( , ) ( ; ) ( , ) ( . )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• İnsana kulluğunu her gün beş defa hatırlatır.• İnsanı manen canlı tutar.Verilen açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?  Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir? Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? I. AkışkanlıkII. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma  III. Konulduğu kabın şeklini almaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir? Ben insanları ancak …… ………………… diyeyarattım. Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Safa ve Merve Tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi defa gidip gelerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir? Atatürk hangi yılda ölmüştür? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğal varlıklar kategorisinde yer almaz? “Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.”Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz? • İslam dininin inanç esaslarını Kur’an ve Sünnete göre açıklamıştır.•Başlıca eserleri “Kitabüt-Tevhid”, “Te’vilatü’l-Kur’an” ve “Kitabü’l Makâlât”dır.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir? Yıllardır ki bir kılıcım, kapalı kında,Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi,Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir? “Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’(Maûn suresi, 4 - 6. ayetler)Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? “Yüz yirmi beş bin yüz on dört” sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? Kur’an ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine ne denir? Aşağıda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır;Muhabir 1:Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.Muhabir 2:Ünlü yazar Ali Bey’in ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayınlandı.Muhabir 3:Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.Muhabir 4:Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı.     Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? Ayşe her biri 30 sorudan oluşan 20 testi şu şekilde çözmektedir.• Her testte ilk önce 2’nin tam katı, sonra 3’ün tam katı ve daha sonra 5’in tam katına denk gelen soruları çözüyor.• Çözdüğü soruyu tekrar çözmüyor.Buna göre Ayşe’nin çözmüş olduğu soru sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi çizgili kas grubunda değildir? Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunmanın bir yolu değildir? Peygamberimiz komşunun komşu üzerinde bazı haklarının bulunduğunu bizlere bildirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olarak gösterilemez?  12 yıldır memur olarak görev yapan Hasan Taha  2013-2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık izinlerini hiç kullanmamıştır.bu memur toplam kaç gün izin kullanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Ülkemizde;. Sağlık sorunu yaşayan hasta vatandaşların tedavi ihtiyacını karşılamak,. Hastaneler ve sağlık ocakları yaptırmak. Doktor, hemşire vb. personeli temin etmekHangi bakanlığının görevidir?  Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için hangi kavramlar kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öncelikli ihtiyacımızdır?  Yerleşme ve seyahat özgürlüğü T.C. Anayasası tarafındangüvence altına alınmakla birlikte bazı özel durumlarda bu hakkımız kısıtlanabilir.Aşağıdakilerden hangisinde “Yerleşme ve seyahat özgürlüğü” kısıtlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?  Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Bir çiftlikte  148 kaz, kazlardan 249 fazla ördek ,ördeklerden  450 fazla  tavuk vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarındaki başarısı, karşıt güçlerin hareketini önceden sezinleyip iyi değerlendirmesine bağlıdır.            Bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?   • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.•    Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.•    Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “Niçin ibadet edilir?”sorusuna verilecek cevaplardan biri olamaz? İskelet ve kas sistemi birlikte hareket ederler. Fakat vücudumuza asıl şeklini veren ………. dır.’’ ifadesini hangi seçenek tamamlar.  Çalışkan ve hareketli insanların hem sağlıklı, hem de hayat dolu olacaklarını anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe iki basamaklı bir doğal sayı yazıyor. Bu sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri farkı 51’dir.Bu sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir