S:1

Aşağıdakilerin hangisinde, sayıları verilen birim küplerin tamamı kullanılarak bir küp oluşturulamaz?

Aşağıdakilerin hangisinde, sayıları verilen birim küplerin tamamı kullanılarak bir küp oluşturulamaz? sorunun cevabı "18" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
İzmir İktisat Kongresinin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupada çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir...Buna göre Kâzım Karabekir Paşanın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen kazı bilimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur? Kuran-ı Kerim hangi peygamber ve dini ifade eder? Aşağıdakilerden hangisinde sert seslerin benzeşmesine uygun sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramımız değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?I. Toplumsal uyum artar.II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Hz. Peygamber, Mekkeden Medineye hicret ettikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli muhaciri, bir Medineli ensar ile kardeş yapmıştır. Bu kimseler, öz kardeş gibi evlerini bölüşmüşler, beraber yemiş, beraber çalışmışlardır. Hz. Peygamber, Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. buyurarak Hz. Aliyi de kendisine kardeş yapmıştır. (Tirmizi, Menakıb, 20)Yukarıda aktarılan bu kardeşlik Alevi-Bektaşi geleneğine hangi uygulama ile yansımıştır? Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır ? Gözle görülmeyen ve hastalık bulaştıran canlılara ne denir? Belirli çevresel koşullara sahip ortamda bir arada yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu topluluğa ne denir? Hem sağlığımızın hem de ibadetlerin vazgeçilmez şartı nedir? Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden biri değildir? Trablusgarp Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? Altın için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu çeşidine ne ad verilir? Aşağıdaki bölgelerden hangisi, adını denizden almıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır? Ok değmiş yara sızlarYaralının hâlindenNe bilsim yarasızlarBu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakları bilinçli kullanmayan birinin davranışıdır? Bilgisayar klâvye tuşlarından sayı kilidi ( num lock )tuşunun görevi nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadoluda kurulan ilk Türk Devleti ve Beyliklerinden biri değildir? 95 sayısının 4 fazlası ve 5 fazlasının toplamı kaçtır? Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Su döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?1.Su döngüsünde,buharlaşma ve yağış birbirini dengeler.2.Buharlaşma ile yeryüzündeki su havaya karışır.3.Yükselen su buharı soğuyarak bulutları oluşturur. Sınavdan düşük not alan birinin yaşadığı duygu hangisidir? Âlimlerden biri, bir gün komşusunun sırt üstü yatarak Allahım! Bana cenneti nasip et, bana şunu ver, bunu ver. diye dua ettiğini işitir. Âlim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam, ona: Damda ne arıyorsun? diye sorar. Âlim kişi, Kaybettiğim devemi arıyorum. der. Adam şaşkınlık içerisinde, Damda deve mi aranır? deyince o da cevabı yapıştırır: Kuş tüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor?Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk Hakları Sözleşmesine göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse sözleşme ihlal edilmiş olmaz? Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasına ne ad verilir? Hayatında ilk defa sinemaya gidecekti .................. çok heyecanlıydı. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir. (III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemden vazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecbur kalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gerekli değişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Bir ırmakta dakikada 80 ton su akmaktadır. Bir saatte kaç ton su akar? Balinaların su içinde ses çıkararak iletişim kurmaları sesin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir