S:1

Hammurabi Kanunlarında; bir adam kendisiyle eşit olan başka adamın gözünü çıkardığında ona da aynısı uygulanır. Ancak bir adam bir köylünün gözünü çıkarırsa ona gümüş bir mina ödenir.
Buna göre Hammurabi Kanunlarında aynı suça verilen cezaların farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Hammurabi Kanunlarında; bir adam kendisiyle eşit olan başka adamın gözünü çıkardığında ona da aynısı uygulanır. Ancak bir adam bir köylünün gözünü çıkarırsa ona gümüş bir mina ödenir.Buna göre Hammurabi Kanunlarında aynı suça verilen cezaların farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yasaların kişilerin konumuna göre belirlenmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından  sonra görülen durumlardan biri değildir?   “-ler” eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi kaynak suyunun özelliklerinden değildir? Kur’an-ı Kerim peygamberimize hangi tarihler arasında indirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) gelir? I. Toprak Reformu Kanunu  II. Kabotaj KanunuIII. Tevhiditedrisat KanunuVerilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Birer ileri doğru sayarken 19’dan önce söylediğimiz sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır? Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medinede’ki toplumsal barışı sağlamaya yönelik icraatlarından biridir? “Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)Verilen bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Kardeşler arası ilişkilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur? "Abi dün postacı bize gelmiş ( ) Mektup getirdi mi ( )" cümlesinde ayraç ( ) içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ acı ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Hangisi TSE kısaltmasının açılımıdır? I think that long blue  T-shirt - - - - you better. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?          970510 sayısındaki 5 rakamı hangi bölüktedir? Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin aile bireylerine karşı davranışı hakkında doğru bir bilgidir? "Tired" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? İnsan dişi üreme sisteminde döl yatağının iç kısmında bulunan ve mukus salgılayıp bol miktarda kan damarı taşıyan tabaka aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Çözümlenmiş hali  800 000+60000+8000+9 şeklinde verilen sayısının rakamla yazılışı hangisidir? Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir? ‘ Maddenin şekil almış haline …………denir.’Cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir?  Aşağıdaki özel isimlere gelen ekler hangisinde doğru ayrılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi nesnelerin interneti kavramına daha uygun bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın dönüş yönünü doğru vermiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Yaz” fiili, aşğıakilerin hangisinde genişzaman2. çğl kişsine göe çekimlenmişir? Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser - sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız.1. (      ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.2. (      ) Sinemaya veya tiyatroya gitmek sosyal ihtiyaçlarımızdandır.3. (       ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.4. (      ) Günümüzde kullanılan takvim miladi takvimdir.5. (      ) En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. En büyük negatif tam sayı ile 2 basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz? 18 : 3 × 5 + 16 ×2 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir