S:1

Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "TİKA" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardır? Hangi fiil olumsuz soru şeklindedir? • Çok sayıda glikozun beta glikozit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşur.• Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalarca sindirilir.• Zincirler halinde birleşerek bitki hücre çeperini oluşturur.Özellikleri verilen polisakkarit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Rauf tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar ağları, ağın büyüklüğüne göre türlere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ türleri arasında yer almaz? I. Okuyucuyu düşünmeye yöneltmekII. Hayatın gerçeklerini ortaya koymakIII. Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmekIV. Birey-toplum ilişkisini dile getirmek V. Somut kavramları nesnel bir bakışla ifade etmekYukarıdakilerin hangisi bir denemecinin amaçları arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Yalancının .......... yatsıya ............. yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? ADP'den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir? a- Pizza ç- kola b- Kuru fasulye d- Cipsc- Hamburger e- Pırasa yemeğiSağlıklı beslenmek isteyen Ezgi yukardaki besinlerden hangisini tüketmelidir? ‘‘Rüzgar uyumuş, ay gülüyor, yıldızlar oyun oynuyordu. cümlesinde aşağıdaki hangi söz sanatı kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme işareti unutulmuştur? Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir? .................................................................özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Hangi kelime hatalı yazılmıştır? Oğuzların "Kayı", "Bayat", "Alka Evli" ve "Kara Evli" boyları, aşağıdaki Oğuz kollarından hangisine bağlıdır? En son nerede gördün çocukları? cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir?1. Volkanlar2. Yer sarsıntıları3. Buzullar4. Akarsular 5. Rüzgâr Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatırsak arkamızda kalan yön hangisidir? 2, 11, 20, 29 Yukarıdaki sayı dizisinde örüntüyü 5 adım daha ilerlettiğimizde en sona yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir? I. hakII. özgürlükIII. adaletIV. eşitlikYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hukuk devleti için gereklidir? Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir? Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Halit Bermeki ile ilgili değildir? ‘O mağazada bana göre elbise bulamadım. cümlesinde ‘bana göre elbise sıfat tamlaması nasıl bir kelime grubu ile oluşturulmuştur? I. Birbirini anlamak II. İnsan olmanın şartıIII. Karşılıklı sevgiYukarıdakilerden hangileri saygı ile ilişkilendirilebilir? Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Saf X sıvısı sabit basınçta donma sıcaklığında katı hale geçmektedir.Buna göre;I. Düzensizliği azalır.II. Sıcaklığı azalır.III. Potansiyel enerjisi artar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? I ) Bugünün işini yarına bırakma. II ) Ağaç yaş iken eğilir. III ) Sakla samanı gelir zamanı. IV ) Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı. En büyük gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? I have been waiting for you- - - - an hour. Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez.Aşağıdaki sözlerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır? İslam tarihi - - - - bir bilimdir.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sude, 78 metrelik mesafeyi 14 defa koştu. Sude kaç m koşmuş oldu? I- MevlanaII- Yunus EmreIII- Hacı Bektaş VeliYukarıda verilenlerden hangileri, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendirmiştir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? İspanya, hangi Müslüman komutan tarafından fethedildi? Herhangi bir işi yapmada kişinin üzerine düşen göreve ne adı verilir? Farklı iki cismin yatay bir yüzeye konulduğunda yere uyguladıkları basınç ve basınç kuvvetleri büyüklük olarak birbirinden farklı oluyor.Bu cisimlerin,m:KütleV:Hacimd:Özkütlebüyüklüklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir