S:1

Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? sorunun cevabı "Uluslararası barışın" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir? (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz? Tarihte İstanbulu kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemize en yakın kıtalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Pir-i Türkistan lakabıyla bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir? Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara suresi, 262. ayet)Zekât ile ilgili bu ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? 306 sayısının 10/17' si kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? Kaç tane 250 ml 15 litre eder? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kaç yılında kabul edilmiştir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de da nın yazımı yanlıştır? Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defanefes alıp verir? 1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? Vatandaş olma sorumluluğu; Vatandaşın sahip olduğu hak ve ödevler gereği,devlete karşı olan görevlerini yerine getirmesidir. Buna tanıma göre hangisi Vatandaş olma sorumluluğunu taşıma yollarından biri olamaz? Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır? Gitmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretine (') gerek yoktur? Aşağıda yapılan işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? 1-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak kaç tanesinin onlar basamağı1 artar? 702 678 65 884 239 28 Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlarda farklı olan bir özelliktir? İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan, varlık var mıdır? sorusunu vardır diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 320 metredir. Uzun kenarı, kısa kenarından 60 m fazladır. Bahçenin kenarları üzerine 8 metre aralıklarla fidan dikmek istiyorum. Kaç fidan gerekir? Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydalarından biri değildir? Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam. Hep aynı saatte yemeğimi yerim. Odama geçer ödevimi yaparım.Buna göre, Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ulama yoktur? Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir? Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralanırsa hangi sözcük ilk sırada yer alır? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? Yıllardır sorgulanır. Yazar veya şair ne için yazmalıdır? Toplumsal duyarlıklardan uzak, kendi içine kapanmış Ahmet Haşim gibi nice sanatçı eleştirilmiştir edebî çevrelerce. Sanatçı, tabi ki içinden çıktığı toplumun duygularını şiirinde, romanında, hikâyesinde işleyebilir. Ancak hiçbir sanatçı bu şekilde bir zorlamaya tabii tutulmamalıdır. Kendisi olmalı edebiyatçı; takip eden değil, edilendir sanatçı dediğimiz kimse. Ayrıca sanatçı üslup kaygısından taviz vermemelidir. Sokak dili, edebiyatımızı canlı kılmamış; tersine sığlaştırmıştır. Şiiri, romanı, tiyatroyu doğallık adıyla basitliğe indirgeyemez sanatçı. Eseriyle bin türlü çiçek bahçesinden bir demet derlemesini bilmeli elbette. Yoksa sanatı kuru kalabalığa kurban etmiş olur.Böyle düşünen bir eleştirmenin sanatçılar için aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketleri arasında yer almaz? Resulullah'ın Uhud harbinde şehid olan amcası kimdir? Sorumluluk duyan bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir