S:1

Aşağıdakilerin hangisinde da/de nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde da/de nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "İşe bir nebze heyecanda kattığını inkâr edemem." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, şimdi tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar işit; bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağdaki Şadpıt beyler, soldaki Tarkanlar, buyruk beyleri, Otuz-Tatar, Dokuz Oğuz beyleri, bu sözleri iyice işit, dikkatli dinle!Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? 985 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir? Gül, bu gül senin için, artık biraz gül.Yukarıdaki cümlede belirtilen kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown "Yüz kırk sekiz milyon bin yedi" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir? Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmek- tedir. Otlar ve ağaçlar (Allaha) boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)Bu ayetler ile Allah, insanı aşağıdakilerden hangisi için uyarmaktadır? A) İbadetlerin aksatılmadan yapılmasıB) Her işte Allaha dayanıp güvenilmesiC) Kuran-ı Kerimin anlayarak okunmasıDoğadaki denge ve düzenin korunması Ah oralarda olmak şimdi Karışmak dağlardaki sessizliğe Bir su damlası gibi kendiliğinden Ulaşmak o yalnızlığa kimsesizliğeBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Niyet etmekII. Elleri yıkamakIII. Ağzı temizlemekIV. Burun temizlemekV. Bütün bedeni yıkamakYukarıda verilenlerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Kuran-ı Kerimde israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur? Our teacher - - - - English for more than ten years. Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir? Hava katmanının diğer adı nedir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Savaş sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) davar sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde oğlan sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabede diğerlerinden önce yer alır? Bir kişi, aldığı bilgisayarın parasının yarısını peşin ödemiştir. Geri kalanını da ayda 50 TL vererek 12 ayda ödemeyi planlıyor. Buna göre, bilgisayar kaç TL dir? Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ........ dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İyiliğe kötülükle karşılık vermek anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? 55 kg fındık 5 kiloluk poşetlere dolduruluyor. Kaç poşet lazım? İzmirde düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişinin kapısını açan bir kahramandı.Yukarıda söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir? 12 tanesi 156 TL olan atkılardan 40 tane alan Kadir kaç lira ödemelidir? Ill be cooking ........... . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? * Tekke ve zaviyelerin kapatılması * Halifeliğin kaldırılması * Medreselerin kapatılması Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir? Çayın rengi ne kadar güzel,Sabah sabah,Açık havada!Hava ne kadar güzel!Oğlan çocuk ne kadar güzel!Çay ne kadar güzel! Orhan Veli KanıkBu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Kadar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine yaklaşık anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe yoktur ? Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı hangisidir? Sivrihisar yolunda en büyük köy Külk idi. Anadoluda böyle bir köyün bulunduğunu aklımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, iki üç katlı taş yapıları vardı. Bu sefer orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Yunanlılar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir adam ne hayvan ne yiyecek kalmıştı.Halide Edip Adıvarın Türkün Ateşle İmtihanı adlı romanından alınmış bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Defa sözcüğünün anlamdaşı (eş anlamlısı) değildir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir