Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi şu an yapılan bir eylemi ifade etmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi şu an yapılan bir eylemi ifade etmektedir? sorunun cevabı "Avluda saklambaç oynuyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.II-  Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.III-  Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.IV-  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir? The thief couldn’t be caught………. the police.  Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.Buna göre;I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılmasıII- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasıIII- medreselerin kapatılmasıIV- saltanatın kaldırılmasıinkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yararlardan değildir? 160 m yükseklikten bırakılan bir top yere her çarpışında bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir.Buna göre 5. kez çarptıktan sonra kaç metre yükselir? A: ……………………….B: Yes, I do.          1. Rusya'ya yardım etmek         II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak         İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi             açmışlardır.?  Ağacın meyvesi olgunlaştıkça boynu bükülür.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?  Bu oyunuyla toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu vurgulamıştır.Bu cümlede bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?