S:1

Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır?

Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? sorunun cevabı "Üçüncül ekonomik faaliyetler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir? 695 < a < 726 < b eşitliğinde a + b işleminin sonucu en az kaçtır? "Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!"Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede abartılı bir ifade kullanılmıştır? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? "Çiçekçiler" kelimesindeki yapım eki hangisidir? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? Peygamberimiz, Namaz dinin direğidir. buyurmuştur. (Hadis-i Şerif)Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? İri taneli katı bir madde ile küçük taneli katı bir maddenin karışımını hangi yöntemle ayrılabilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz ? Kuranı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kuranı zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.Yukarıdaki hadiste geçen Kuranı gereği gibi güzel okuyan kimse ile anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Kurtuluş Savaşında , savaştığımız cephe ve milletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir? Aşağıda verilen ifadeler doğru ise başına ‘‘D, yanlış ise ‘‘Y yazınız. (....) Verem ve zatürre gibi hastalıklara yol açan mikroskobik canlılar zararlı bakterilerdir.(....) Mikroskobik canlılar; sadece cansız ortamlarda yaşayabilirler.(....) Bazı yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yaşar ve bizim için gerekli olan B ve K vitaminlerini üretir.(....) Bakteriler, terliksi hayvan, amip ve kamçılı hayvan (öglena) mikroskobik canlılara örnek verilebilir Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur? Bir günde yarım ekmek yiyen bir kişi, 4 günde kaç bütün ekmek yer? Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Boşlukta yer kaplayan her şey cisimdir.II. kütle, maddenin ölçülebilen özelliğidir.III. Maddelerin kullanım alanları özelliklerine göre değişir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ? Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların gençler üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden biri değildir? Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? I. MeleklerII. CinlerIII. İnsanIV. ŞeytanYukarıdakilerden kaç tanesi, gayb âlemine ait varlıklardandır? "ki" aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik eki olarak kullanılmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre atama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kul- lanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yap- mak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;I. insanlara faydalı olma,II. merak duyma,III. sabırlı olmaözelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? Gereksiz, tekrar eden, doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Bu ifade aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 2 + 2 + 2 kaç eder? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Hangi cümledeki virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirmez? He is a careful student. He studies - - - - . Rihanna is my favourite pop singer. I like her costumes because they are very ....... . Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır? Radyo ve televizyonda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplan- tılar - - - - türünde yapılmaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.( ) Meleklere inanan insan, kimsenin görmediği yerde davranışlarına dikkat etmez.( ) Allaha (c.c.) ve ahiret gününe inanan insan, dünya hayatında söz ve davranışlarına dikkat eder.( ) Melekler nurdan yaratılmış güzel varlıklardır.( ) Allaha (c.c.) ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer.( ) Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır. Alex is a lazy person. He always watches TV and eat snacks.I think he is a ____________. Bedelli askerlik uygulamasına ilk defa ne ile başlanmıştır? Yaz geldiğinde babama oraya gitmek için yalvardığımı hatırlarım. En çok çarpışan arabalara binmeyi severdim. Saatlerce çarpışan arabalara binsem bıkmazdım. Annemi bir kere dönme dolaba bindirmiştik. O kadar çok korkmuştu ki, Beni indirin, beni indirin diye bağırmalarını tebessümle hatırlıyorum şimdi. Yazarın anlattığı bu anısı nerede yaşanmıştır? Yasin haftada 14 TL harçlık almaktadır. ​Yasin her hafta parasının 10 TL sini harcamakta, geri kalanını biriktirmektedir. ​Yasin 13 haftada kaç TL biriktirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir