S:1

• Suları sıcaktır
• Mineral bakımından zengindir
Fay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır?

• Suları sıcaktır• Mineral bakımından zengindirFay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır? sorunun cevabı "Kaplıca turizmi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Akdeniz Bölgesinin geniş kıyılara sahip olması ve bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bölgede turizm faaliyetlerinde çalışmak için aşağıdaki mesleklerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazları yöneten en temel yazılıma ne denir? I. Gözle göremeyiz.II. Bulunduğu kabın şeklini alır.III. Bulundukları ortamda yayılırYukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? I. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmaz.II. Saf maddedir.III. Erime kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır.yukarıdaki özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır? Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine ——————— denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Pepee ip atlamak istiyormuş ama nasıl söyleyeceğini bilmiyormuş.Ona yardım edelim. Nitelikleri aynı 6 işçi bir okulu 21 günde boyamaktadır.Bu okulun 7 günde boyanabilmesi için kaç işçi gerekir? İstanbul; sayfaları çevirmekle bitmeyen bir kitap, seyrine doyum olmayan bir resimdir. Bu şehirde uygarlık tarihinin her anından her bucağından kalıntılar, renkler vardır ve bugün de ilginç bir de- ğişimin içindedir. Biz İstanbulda yaşasak da onu bu anlamda tanımıyoruz. Bu metinde İstanbul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bitki değildir? Zekat verilecek mal veya parada aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekmez? 29 ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edildi cümlesinin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Sadullah ve ailesi , sadullah 14 yaşına geldiğinde liseyi okuması için köyleri olan kaş oradan ayrılır ve çukurova ilçesine yerleşirler sadullah arkadaşlarından gördüğü cep telefonu , internet ve giyim tarzlarına uyumu hemen sağladığı halde onların sahip olduğu değerleri bir türlü benimseyememiş ve kendi değerlerini tercih etmiştir?Bu açıklamaya aşağıdaki kavramların hangisi başlık olarak kullanılabilir? .................................................................özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir. Duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzun sadece baş bölgesinde bulunmaz? Osmanlı Devletinde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? Maddelerin ısı alarak veya vererek bir halden başka hâle geçmesine ................ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Küçük bir tebessüm, içten bir selam,Dosta hatır soran, bir iki kelam,Kısaca diyor ki insana İslam,İhlasla yaptığın her şey, ibadet Cengiz NumanoğluŞiirde ibadetler ile ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak anlamında deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına örnek olarak verilemez ? İstanbul Hükümeti, Salih Paşayı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasyaya göndermiş ancak alınan kararlardan Mebusan Meclisinin açılması dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclisin İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.II. Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalış-mıştır.IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır. Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk İslam bilginlerinden olan Farabi aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışma yapmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hz. Peygamberin konuşma üslubu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Okulda meydana gelebilecek bir yaralanma durumu ile karşılaşıldığında hemen aranması gereken acil servis telefonu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Hangisi bir resim dosyasına ait dosya uzantısıdır? Elimi çok dallı bir ağaç gibiTutarım gökyüzüne IBir deve gürültüler içinde koşar, koşar, koşarken IIGüneş doğmadan evvel varmak için III IVUfka...Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar ? A- kardeşçe B- kafesten C- yaramazlık D- kitaplığa 1. Havza Genelgesi 2. Amasya Tamimi 3. İzmirin İşgali 4. Mondros Mütarekesi 5. Kuvay-ı Milliye Birliklerinin kurulmasıYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir