S:1

Deniz ve okyanus sularının içme ve sulama suyu olarak kullanılamamasınıntemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Deniz ve okyanus sularının içme ve sulama suyu olarak kullanılamamasınıntemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sularının tuzlu olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Üzerine gelen paralel ışınları geniş alanlara yansıtır.II. Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.III. Oluşturduğu görüntü ters ve büyüktür.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tümsek aynanın özelliklerindendir? I. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru metal oksitlerin bazlık kuvveti artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe ametal oksitlerin asitlik kuvveti azalır.III. Aynı grupta aşağı doğru indikçe atom çapı artar.Periyodik cetvel için verilenlerden hangileri doğrudur? Yetişkin bir kanguru her zıplayışta 8 metre yol alıyor. Aynı yolu yavru kanguru 2 kez zıpladığında aldığına göre yavru kanguru her zıplayışta kaç cm yol alır ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece yuvarlak ünlüler bulunmaktadır? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? ​Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara ........................... denir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Pusula olmadığı durumlarda gündüz hangisi ile yönümüzü bulamayız? Oyun oynayalım mı? cümlesinde kaç kelime vardır? Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarıifade eder.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde Batıdan tercüme edilen eserlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelime değildir? Hareketleri tanımlanan;I. 700 km/h sabit hız ile giden uçakII. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermiIII. Fren yaparak yavaşlayan arabaIV. Yerden yukarı doğru atılan silgicisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde hareketini sürdürmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi bulunmaz? Peygamberimiz, Mekkeden Medineye hicret etmeden önce Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir? Aşağıdakilerde hangisi en büyüktür ? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir?H_SPİ_AL Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) Bizi aldatan bizden değildir hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir? www.sorubak.com Aşağıdakilerden hangisi bileşik sözcüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Şeker hastalığına yakalanan bir insanın hangi iç salgı bezi görevini yeterince yerine getirmemektedir? 23 Nisan 1920 tarihi ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Molierein Scapinin Dolapları isimli eseri bu türün örneklerindendir.Bu parçada özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarımsal üretimin geliştirilmesi için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan temel unsur nedir? Dandanakan Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? Ahmet amcanın günde ineklerinden birincisi 8 L, ikincisi 6 L, üçüncüsü 12 L süt veriyor. Ahmet amca ineklerinden bir ayda kaç litre süt elde eder? (1 ay 30 gün) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Teyzemizin annesi bizim neyimiz olur? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordu teş- kilatı içinde yer alan askerî sınıflardan biri değildir? Bir binanın 7. katında asansöre binen Umut, asansörde −2 düğmesine bastığında kaç kat aşağı iner? I. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa yazılardır.II. Yazarın kişiliğini, görüşlerini, ruhsal yapısını yansıtır.III. Yaşanılanlar sıcağı sıcağına yazıya geçirilir.IV. İçe dönük ve dışa dönük olarak da yazılabilir.Bu özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? İşidin ey yârenlerAşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül Misali taşa benzerBu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Çirkin sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? They should do their homework - - - -. Vatandaş olma bilinci; vatandaş olmaktan dolayı sahip olunan hakların ve sorumlulukların farkında olmak demektir.Aşağıdakilerin hangisi vatandaş olma bilincine ulaş bir bireyin yapmayacağı bir faaliyettir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir