S:1

1879da Seraskerlik makamınabağlı olarak kurulan UmumJandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisindeyeniden düzenlenerek UmumJandarma Komutanlığına dönüştürülmüştür?

1879da Seraskerlik makamınabağlı olarak kurulan UmumJandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisindeyeniden düzenlenerek UmumJandarma Komutanlığına dönüştürülmüştür? sorunun cevabı "II. Meşrutiyet Dönemi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi      etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız      İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?  Son kullanma tarihini hangi ürünü alırken inceleriz? “Arkadaşlarım çok sıcak bir havada alışverişe çıkmışlar.” cümlesinde kaç sözcükvardır? Varlıkta süreklilik ve hareketlilik esastır. Toplumsal dinamiklere baktığımızda hiçbir şeyin yerli yerinde durmadığını görürüz, her şeyin yavaş yavaş da olsa devingen hâlde olduğunu fark ederiz. İstesek de istemesek de zaman, bu hareketliğin farkına vardırır. Önemli olan bunun hazırlıklı olarak farkına varmaktır. O, bizi etkisi altına almadan biz kendimizi yenileyebilirsek bu hareketlilik içinde sürekliliği “bir insan” olarak gerçekleştirmiş oluruz. Aksi hâlde biz yönlendiren değil yönlendirilen, etkileyen değil etkilenen durumunda kalmış oluruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Bunca yıllık hizmetimden sonra bu sözler bana ağır geliyor.” cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir? Hamitabat (Kırklareli), Ambarlı (İstanbul) ve Ovaakça (Bursa) santrallerinde elektrik üretiminde hangi enerji kaynağı kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmelerinde M. Kemal’in Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Ankara’da toplanmasını isteme nedenleri arasında gösterilemez?   “Niçin bir dilim pasta daha yemiyorsun?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hanefiliğin imamı kimdir? Kelime-i Şehadet’ in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir? Hz. Muhammed (as)Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti? 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriye2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.  Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak için ışık kaynağına ihtiyaç vardır? “Vücudumuzun büyüyüp gelişmesini, yaralarımızın iyileşmesini, saçımızın ve tırnaklarımızın uzamasınısağlar. Yapıcı ve onarıcı görevleri vardır.” Sözü edilen besin içeriği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıvının denge buhar basıncının bağlı olduğu faktörlerden biridir? Değerlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili temel ilkelerden biri değidir? Mütevazı olmak, sahip olunan imkân, varlık ve güzelliklerden dolayı gurura kapılmamaktır. Mütevazı kelimesi alçak gönüllü anlamına gelir. Allah mütevazı olanları Furkân suresi, 63. ayette şu şekilde övmektedir: “Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler...”Aşağıdakilerden hangisi mütevazı bir insanın davranışıdır? “ Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardır.” AYET Yukarıdaki ayette Hz. Lokman oğlunu hangi konuda uyarmıştır? Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara ne denir? Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Santrallerden hangi enerji elde edilir? “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?  Hangi cümlede gerçek anlamının dışında bir sözcük kullanılmıştır? İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne vegeleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. “Çocukluğum” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  A : My brother likes playing video games. B : - - - - my brother. Tabanı kare olan bir prizmanın yüz sayısı ve ayrıt sayısının toplamı kaçtır? Hititler, Asurlu tüccarlardan aldıkları çivi yazısı ile birlikte, sonradan icat ettikleri hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır.Buna göre;I- Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının etkileşim halinde olduğu,II- Ticaretin bilgi alışverişine de aracı olduğu,III- Anadolu’da tarihi çağların Mezopotamya’dan daha geç başladığıyargılarından hangilerine ulaşılabilir?  Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı direniş kimlere karşı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?     298 : 4 = ? işleminde kalan sayı kaçtır? I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Kısa dalga boylu ışınlar ile ilgili olarak,I.  Mor ötesi ve X ışınları örnek verilebilir.II. Enerji yükü değerleri  düşüktür.III. DNA yapısını bozabilirler. verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir?  _____ go to a museum? ...................................üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu hesapladılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir