S:1

Semih okula gitmek için önce otobüse bindi, iskeleye kadar gitti. Buradan vapura binerek karşıya geçti. Sirkeciden trene binerek okuluna vardı.
Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım yolundan yararlanmamıştır?

Semih okula gitmek için önce otobüse bindi, iskeleye kadar gitti. Buradan vapura binerek karşıya geçti. Sirkeciden trene binerek okuluna vardı.Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım yolundan yararlanmamıştır? sorunun cevabı "Hava yolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I. Buşonlu sigortaII. Bıçaklı sigortaIII. Otomatik sigortaYukarıdaki sigortalardan hangileri aşırı akım nedeniyle atması halinde, üzerindeki buton on konumuna getirildiğinde tekrar devreyegirer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Julia :Im bored with my job. I hate working at nights.John :You should - - - - . Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? Sınıf başkanı nasıl seçilmelidir çocuklar? Aşağıdakilerden hangisi gelecek zaman ekidir? ‘ Bazı arkadaşlarımız kabul etse de etmese de bu işin sorumluluğu hepimizindir. Cümlesinde yer alan sıfatların çeşidi hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Yeni kimlik kartlarımızda bulunan akıllı kart olarak da adlandırılan çipin adı nedir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Ses titreşimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementir. Bu özelliği sayesinde ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak bu elementten yararlanılır. Ayrıca bu element, kristal cam üretiminde kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemale kazandığı ..................................... Zaferi nedeniyle TBMM tarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 265 + 87 + 628 = 450 + 150 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Waiter :What is your order, Sir?You : Five hamburgers, please.Waiter :Will you eat here?You :No, - - - -, please. Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biridir? Aşağıda verilen deyimlerden hangisi "Bir iş veya görevde az da olsa emeği geçmiş olma" anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir? Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların ...................... sürecini olumsuz yönde etkilerCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi deyimde "bir sorunu sonuçlandırmak, ilgiyi kesmek" anlamı vardır? - - - -; araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. - - - - ise soru ve cevaplardan oluşur.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Dini bayramlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Our teacher - - - - English for more than ten years. Destanların manzum olarak söylenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ilk sözcük hangisi olur?bilgi – okul – yuvasıdır – ve – sevgi Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir çiftlikte günde her bir inekten 25 litre süt elde ediliyor. Bu çiftlikte 20 inek olduğuna göre bir haftada kaç litre süt elde edilir? Aşağıda verilen konuların hangisinde münazara yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Ruslarla mücadele edip, Karahitayların baskısı sonucu batıya göç eden türk boyu hangisidir? Orta Asya kültür merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir? Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa bir öğretmendir. Aşağıdakilerdenhangisi Mustafa' nın işi ile ilgili olarak kullandığı teknolojik bir ürün değildir? Şair kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bireyin eğitimi ilk olarak nerede başlar? Son yıllarda güncellik konusu üzerinde çok duruldu. Güncelin, sanat yapıtlarına sıcağı sıcağına giremeyeceğini ileri sürenler oldu. Buna karşılık şiirin günceli, güncel duyguları kullanabileceği ama romanda bunun olanaksız olduğunu söyleyenler oldu. Bir başka grup da bütün boyutlarıyla anlaşılmak ve verilmek koşuluyla güncelin her türlü sanat yapıtına girebileceği görüşünü savundu.Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir? Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında inlelenir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Ne yapacağına kendin karar ver. anlamındadır? İlişkileri niteleyen birbiri ile etkileşen insanların tepkilerini hangisi belirlemez? I. Ermeni DevletiII. Dış borçlarIII. KapitülasyonlarMustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir