S:1

Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mehmet Çelebi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? Sene sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? 1- Muhammeden abduhu 2- İlâhe illallah3- Eşhedü en lâ 4- Ve resuluh5- Ve eşhedü enneBu kelimelerin kelime-i şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir? geçen yaz, malatyadan ankaraya geliyordum, kayseriden geçerken erciyesi gördüm. cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? "Brokoli" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Osmanlı Devletinde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir? Kur'an-ı kerimi deki her bir vahiy ifadesine ne denir? Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelerdir. Kısa sürede gerçekleşir.Olgu: Aynı türdeki olayların bir bütün olarak anlatılması için kullanılan bir kavramdır. Uzun süreç gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir? Çukurova ve bölgeyi işgale başlayan Fransız komutan yayımladığı bildiride; silah atılan evin yakılacağı, öldürülecek bir Fransız askerine karşılık kura ile seçilecek halktan iki kişinin kurşuna dizileceği gibi insanlık dışı önlemlere yer vermiştir.Fransız komutan bu bildiri ileI. Yöre halkının direnmesini engellemekII. Bölge halkının can güvenliğini sağlamakIII. Bölgede işgali kolaylaştırmakIV. Bölgede barış ve huzuru gerçekleştirmekamaçlarından hangilerini hedeflemiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi sedye ile hasta taşıma yönteminde genel kurallar içinde yer alır? Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 34 + A = 80 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Bir çiçekçi anneler gününde 35 tane gül, gülden 12 eksik karanfil satmıştır.Bu çiçekçi anneler gününde kaç tane çiçek satmıştır? Bir kolide 12 kutu meyve suyu vardır. Buna göre 34 koli de kaç paket süt vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sözlükte en önde yer alır? İlk Çağda;• Urartular sulama kanalları inşa etmişler,• Hititler, Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmışlar,• İyonyalılar da matematik, tıp ve tarih bilimlerindeileri gitmişlerdir.Yukarıda hangi alanla ilgili bir gelişmeye örnekverilmemiştir? Hangisinde ünlü uyumu kuralı aranır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün canlı- larda ortak olarak görülür? Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allaha dayanıp ona güvenmektir.Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir sinema salonunda 114 koltuk vardır. Salonun tamamının dolduğu bir filmde biletler 7 TLye satıldığına göre kaç TL gelir elde edilmiştir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Aşağıdakilerin hangisinde sıcak sözcüğü içten, samimi anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre disiplin cezası ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? 1.Gözleri görmeyen birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ettim.2.Sadece kendi okulum için düzenlenen yardım kampanyalarına katılırım.3.Öğretmenimize okulumuzdaki ekonomik durumu kötü olan arkadaşlarımız için bir yardım kampanyası düzenlememiz konusunda bir öneride bulundum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? Hangisi doğrudur? Sıranın boyunu Duygu 5 karış, Ömer 6 karış ve Burak 4 karış ölçmüştür.Hangisinin karışı en uzundur? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur? –1, +2, 0, +1 tam sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Zeka oyunlarını çok seviyorum. diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir