S:1

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Çocuklarının tüm isteklerini karşılamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I. Mahkemeler ve askerî birliklerin denetlenmesiII. Ülkedeki yabancıların hukuki durumları ile ilgilenilmesiIII. İl idare kurulu çalışmalarına başkanlık edilmesiIV. İlde devletin ve hükûmetin temsilcisi olmasıYukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri valinin görevleri arasındadır? Fransa ihtilalinin Osmanlı Devletine olumlu etkisi nedir? Bir gün nehirler gibi çağlayacak derindenDağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus sayımını yapar? Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Zonguldaktan çıkan kömür: 1Kara inci, kara inci 2Saymaya yetmez ömür 3Pamuğumuz beyaz inci 4Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? 18) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 aralık 1934 tarihinde verilmiştir. 15 mayıs 2019 tarihinden ne kadar zaman önce bu hak kadınlara verilmiştir ? 486 x 209 işleminin sonucu kaçtır? 999,999 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki rakamlardan hangisi 576 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? Ortalama erişkinde kaç ml kan kaybı oldukça tehlikelidir? Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ..................... denir.ifadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır. Bir matbaa birinci gün 4850 kitap, ikinci gün birinci günden 1850 kitap daha fazla basmıştır. Buna göre matbaanın iki günde toplam kaç kitap basmıştır? John logie baird ne icat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın tek ilah olduğunu delillendiren ayet meallerindendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Hz. Muhammed (sav.) önemli her meselede sahabelerin görüşlerine başvurmuştur. Hakkında vahiy bulunmayan konularda ashabının bilgi ve fikirlerinden yararlanmıştır. Pek çok meseleyi onların katkıları ile çözüme kavuşturmuştur. Sahabeler Hz. Peygamberden daha fazla danışarak iş yapan birini görmediklerini belirtmişlerdir.Hz. Muhammedin (sav.) bu tutumu aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Yukarıdaki İhlas suresinde Allahın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı. Cümlesinde aç sözcüğünün anlam özelliği nedir? Urartular, mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.Bu bilgiye göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?D) Ölümden sonraki hayata inandıkları Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisine örnek olarak gösterilebilir? Kendi yapmış olduğu oyuncağa aynı anlama gelen kelimeleri isim olarak vermek isteyen Sıla, hangi kelimeyi kullanmamalıdır? Ahmet hafta sonu, içinde göl bulunan bir ormandaki yaşam alanında gözlemler yapmıştır.Ahmetin aşağıdaki ifadelerinden hangisi bu yaşam alanındaki bir popülasyona örnektir? 3-6-9-...-15-...-21Boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Eylemlerden, eylemsilerden önce gelerek onları zaman, durum, miktar, soru, derecelendirme bakımından belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi zarf (belirteç) olarak kullanılmamıştır? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu 75 metredir. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? 15< ? <18 ifadesinde "?" yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biridir? Aşağıda verilen maddelerin hangisinin yüzeyinde dağınık yansıma meydana gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır? Verilen işleme göre A+B toplamı kaçtır? Epistemoloji bilginin neliği, doğruluğu, kaynağı ve değeri üzerine sorular soran felsefi bir alandır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin sorularından biri olamaz? Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir? I like.................... because animals are very interesting. ​İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir? Osmanlı Devletinin batıcılık fikri etrafında ülkesini kurtarma çabası başarısız olmuş ancak yine aynı metotla Mustafa Kemal yeni bir ülke kurmuştur. Mustafa Kemalin bu başarısı aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru açıklanabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir