S:1

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? sorunun cevabı "Nezaket ve saygıya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök ada hangisidir? • Karada yaşarlar.• Derileri pullarla kaplıdır.• Yumurta ile çoğalırlar.• Yavrularını sütle beslerler.• Vücutları tüylerle kaplıdır.Verilen özelliklerden kaç tanesi sürüngenlere ait bir özelliktir? 5x+10 TL si olan Tanju, fiyatı x+3 TL olan bir çikolata alıyor.Tanjunun kaç TL parası kalmıştır? Kuşlar ağaç dallarına yuva yaparken kaplanlar ormanda yaşar. Bunun sebebi hangisidir? Opak cisim ile saydam cisim arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?değildirAşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir? Annem kilogramı 3 TL olan elmadan 3 kilogram elma aldı. Manava 10 TL verdi. Manav anneme para üstü olarak kaç TL vermelidir? Canlıların şimdiki sınıflandırılması neyin icad edilmesiyle oluşturulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim cümleye uygun düşmemiştir? Malazgirt Savaşından sonra Türkleşmeye başlayan Anadoluda yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumların birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Bakanlık merkez teşkilatına bağlı genel müdürlüklerde görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeninin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Hangi cümlede zamir yoktur? Millî Mücadele Döneminde TBMMnin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftlikte 125 kuzu, koyunlar ise kuzulardan 166 fazla olduğuna göre ikisinin toplamı kaçtır? Hangi seçenekte belirtili isim tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? Bir günün yarısının 4 saat fazlası kaç dakika eder? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir? Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin farklı bir etkisi görülür? Aşağıdaki aylardan hangisinde kutladığımız bir millî bayramımız yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim bulunur? Hz. Muhammedin sav sefere giderken son vedalaştığı ve seferden dönüşte ilk ziyaret ettiği kişinin kızı Fatımayı ziyaret etmesi neyi gösterir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yazı, tüm insanlığın ortak hafızasıdır. cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ateşin var mı ? sorusuna cevap olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan kazandığımız hakkımızdır? 1. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.2. Erime ısısı madde miktarına bağlıdır.3. Bir maddenin erime ısısı donma ısısına eşittir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. Gün içerisinde belirli vakitlerde yapılan bir ibadet çeşididir.II. Sadece yaşlı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.Yukarıda Namaz ile ilgili verilen bilgilerle ilgili hangisi söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelimedir? Din-toplum münasebetlerini ve bunlardan doğan olayları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir. Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir