S:1

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? sorunun cevabı "Motorsuz aracı süren motorlu araca" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Boş bir sürahinin darası 450 gram, içindeki suyun net kütlesi 1675 gram olduğuna göre brüt kütlesi kaç gramdır? İçin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Selçukların 4 inekleri vardır. Bir inek günde 16 litre süt vermektedir. Bu sütün 45 litresini sattıklarına göre, kaç litre süt artmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarındandır? Aşağıdakilerden zaman çevirmelerinden hangisi yanlıştır? 9 birlik ve 8 onluktan oluşan sayı kaçtır? Birler bölüğü 7, binler bölüğü 27 olan sayı aşağıdakilerden hangisiri? Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez? Su ve mercimek tanelerinden oluşan karışımı ...............yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidri? Anna : - - - -?Arda : By bus. Buluş yapan insanın, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkına ..................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk özgün Türk tiyatro yapıtı olarak kabul edilen Şair Evlenmesi, hangi yazarın eseridir? Cemil Meriç , Sanat aşka benzer;ikisi de kandırmaz,susatır.demişti. Öyle diyorsa öyledir; fakat büyük bir farkı gözden kaçırmamalı: Aşk bencildir, kıskançtır; sanat herkese açıktı. Aşk, özeldir, paylaşılmak istenmez sevgili. Sanat, o ise paylaşılmak istenir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? 320 liranın 3/8 i kaç liradır? Ege sabah 5 sayfa, öğlen 6 sayfa, akşam da 10 sayfa hikâye okudu. Buna göre Ege kaç sayfa hikâye okudu? "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir? Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi Kütüb-i Sittede yer almaz? • İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.• Büyük günah işleyen bir kimse din- den çıkmaz.• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Kuranın 113.suresidir.Beş ayettir. Konusu cehalet bozgunculuk ve kıskançlıktır. Surede kötülüklerden Allaha sığınmamız gerektiği anlatılır. Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? (1) Mavi ve Kara Sabahattin Eyüboğlunun ilk kitabıdır. (2) Kitapta toplum sorunları üzerinde duruluyor daha çok. (3) Yurdumuzun durumuyla ilgili günlük konular ele alınıyor. (4) İnsanoğlunun tabiatla, toplumla, bireylerle kişisel ilişkilerinden söz ediliyor.Bu paragrafta numaralı cümlelerden hangisinde kitabın içeriğinden söz edilmemiştir? –Erozyon ve sel felaketleri artar-Oksijen üretimi azalır-Kuraklık artar Yukarıda verilen durumlar hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar? Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden değildir? Türkçe sözcüğü kaç hecelidir? Altın Orda devletinin kurucusu kimdir? I. İslamiyetin doğuşuII. Sultan Ahmet CamisiIII. Yazının icadıYukarıda verilenlerden hangileri tarihin ko- nusu içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi babamızın akrabalarından değildir? Burdur Gölü hangi ilimizdedir? Bozuk bir malı satıcı geri almazsa aşağıdakilerden hangisine başvurmakgerekir ? Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organ değildir? Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır. ( Hz.Ali)Bu sözde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hareketlerden hangisinin hızı sabittir? -Tarihte bilinen ilk Türk devletidir-Düzenli teşkilatlı ilk Türk devletidir-Türklerin kurdukları ilk imparatorluktur-Oğuz Kağan Destanı bu dönemi anlatırYukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? İlhanlı Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Peygamberimize Kuranı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır ? Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir